26.-30. 5. 2014 - 22. CELOŠTÁTNÝ SLNEČNÝ SEMINÁR

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 22. celoštátny slnečný seminár, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. - 30. mája 2014 v hoteli ARMAN v Nižnej nad Oravou.

Cieľom seminára je prezentovať nové výsledky slnečnej fyziky a z oblasti vzťahov Slnko - Zem ako i poskytnúť prehľad o súčasnom stave vo vybraných oblastiach slnečnej fyziky a geofyziky. Samostatný priestor bude venovaný prezentácii prác študentov a doktorandov univerzitných a akademických pracovísk a výsledkom odbornej a popularizačnej práce hvezdární SR a ČR.

Pozvané referáty, ústne prednesené príspevky i postery by sa mali týkať nasledovných oblastí: fyzikálne javy v slnečnej atmosfére, slnečná aktivita, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie a geoaktivita.

Z referátov prednesených na seminári plánuje SÚH vydať Zborník referátov v elektronickej forme na CD.

Odkaz na webové stránky organizátora. Na webových stránkách najdete další potřebné a aktuální informace, včetně příhlášky a organizačních informací.

 

Organizátori seminára

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove - tel.: +421 (0) 35/2451102 (ústredňa), +421 (0) 35/2451114 (E. Hodálová, priamo), +421 (0) 35/2451115 (I. Dorotovič, priamo), fax.: +421 (0)35/7602487, e-mail: eleonora.hodalova [at] suh.sk, ivan.dorotovic [at] suh.sk

Lokálny organizačný výbor slnečného seminára

Ivan Dorotovič (predseda), Eleonóra Hodálová, Marián Lorenc, Anna Lovászová, Teodor Pintér

Slnečná sekcia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV (finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

Vedecký organizačný výbor seminára

Ivan Dorotovič (predseda), SÚH Hurbanovo a Slnečná sekcia SAS pri SAV; Jaroslav Dudík, KAFZM FMFI UK Bratislava a DAMTP-CMS, University of Cambridge, UK; Július Koza, AsÚ SAV Tatranská Lomnica; Marián Lorenc, SÚH Hurbanovo; Michal Sobotka, AsÚ AV ČR Ondřejov a Sluneční sekce ČAS; Fridrich Valach, GfÚ SAV Bratislava - Geomagnetické observatórium Hurbanovo.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a ostávame so srdečným pozdravom

Lokálny a vedecký organizačný výbor slnečného seminára
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.