Vydařený workshop Slunce a jeho pozorování II

Ve dnech 20. – 23. září pořádala Hvězdárna Valašské Meziříčí v rámci projektu Se Sluncem společně již druhý workshop s názvem Slunce a jeho pozorování. Workshop se dočkal zájmu jak z řad zájemců o problematiku Slunce, tak i z řad studentů středních a vysokých škol.

Úvodní teoretickou částí provázel Mgr. Július Koza, Ph.D. z Astronomického ústavu SAV Tatranská Lomnica, který své přednášky věnoval problematice mladého Slunce a představil projekt ZOOniverse, nabízející velmi široké možnosti aktivní účasti zájemců z řad běžné veřejnosti na několika vědeckých výzkumech a přispět tak k jednomu z největších problémů současné doby. Během sobotního dopoledne pokračoval s návodem a praktikem jak a odkud získat potřebné zkušenosti, který by měl ovládat zájemce o fyziku Slunce.

Sobotní odpoledne bylo díky nepříznivému počasí věnováno především praktické činnosti tj. zpracování a kalibraci dat z předchozích pozorování Sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí ve Výuiovém a vzdělávacím centrum pro pozorování Slunce, a to ve spektrální čáře vodíku H-alfa. Všichni účastníci tak měli možnost seznámit se s metodami pořizování a zpracování snímků.

Sobotního podvečera a večera se ujal Ing. Pavel Cagaš, Ph.D. ze společnosti Moravské přístroje, a. s., který účastníky zasvětil jak do základů a principů fungování CCD techniky a jejich využití v astronomii, tak i do rozsáhlých možností využití programu SIPS nejen v oblasti vědy.

Nedělní dopolední čas byl zaměřen na pozorování Slunce ve spektrálních čarách, s krátkou příkladnou ukázkou spektrálních čar, kde účastníci měli možnost za použití hvězdárenských spektroskopů pozorovat emisní čáry sodíku.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím za jejich úsilí a jsme velice rádi, že kromě odborných přínosů tato akce napomohla také rozvoji možné spolupráce a nových kontaktů. Lepší představu o atmosféře a průběhu workshopu nabízí níže připojená fotogalerie.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Autor: Jáchym Bulek

 

Fotogalerie z workshopu II - Slunce a jeho pozorování


Uvítání účastníků workshopu

Uvítání účastníků workshopu

Uvítání zástupcem organizace přeshraničního partnera projektu Krajské hvězdárny v Žilině. Vlevo: ředitel této instituce  RNDr. Ján Mäsiar.

Uvítání zástupcem organizace přeshraničního partnera projektu Krajské hvězdárny v Žilině. Vlevo: ředitel této instituce  RNDr. Ján Mäsiar.

První přednáška pana Dr. Júlia Kozy z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici.

První přednáška pana Dr. Júlia Kozy z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici.

V jednu chvíli došlo i na náročnější matematiku, ale opravu jen na chvíli a jen jako ukázka potřebné výbavy mladého adepta sluneční fyziky.

V jednu chvíli došlo i na náročnější matematiku, ale opravu jen na chvíli a jen jako ukázka potřebné výbavy mladého adepta sluneční fyziky.

Ukázky digitání pozorovací techniky.

Ukázky digitání pozorovací techniky.

Při praktických částech byla všem účastníkům věnována dostatečná pozornost.

Při praktických částech byla všem účastníkům věnována dostatečná pozornost.

Praktické zpracování a kalibrace pozorování pomocí softwaru SIPS.

Praktické zpracování a kalibrace pozorování pomocí softwaru SIPS.

Představení doplněného vybavení Vzdělávacího a výukového centra pro pozorování Slunce.

Představení doplněného vybavení Vzdělávacího a výukového centra pro pozorování Slunce.

O samotné digitální CCD technice přijel přednášet Ing. Pavel Cagaš ze Zlína.

O samotné digitální CCD technice přijel přednášet Ing. Pavel Cagaš ze Zlína.

Představení možností programu SIPS.

Představení možností programu SIPS.

Přednáška o současnosti i historii pozorování Slunce ve spektrálních čarách.

Přednáška o současnosti i historii pozorování Slunce ve spektrálních čarách.

Praktické představení ukázek spektroskopie.

Praktické představení ukázek spektroskopie.

Lépe než tisíce slov je jeden názorný experiment.

Lépe než tisíce slov je jeden názorný experiment.

Praktické ukázky spektroskopie vhodně a názorně doplnily výklad.

Praktické ukázky spektroskopie vhodně a názorně doplnily výklad.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?