Völkerova klasifikace protuberancí

CZ - Völkerova klasifikace protuberancí
SK - Völkerova klasifikácia protuberancií
EN - Völkers classification of prominences


Popis

S klasifikací protuberancí poprvé přišel Völker v roce 1969. Klasifikoval je podle výšky protuberance nad okrajem disku. Udávají tři kategorie: sloup S (bar), oblouk B (arch) a oblast F(area) a dále rozdělené na malé A, velké B, neobvykle velké C a odtržené D. Kategorie S a B lze považovat za eruptivní a kategorii F za klidnou.

Největší problémy v zařazení do správné kategorie je s odtrženými protuberancemi. Bez představy o předchozím vývoji protuberance se jí nemusí podařit správně zařadit mezi S, B a D.

Obr. 1: klasická klasifikace

Rozšířená klasifikace

Protože některé protuberance se nedají přesně zařadit do jednoho z typů, přišli v roce 2009 astronomové Tòfol Tobal a Xavier Miret s rozšířením této klasifikace. O jejich práci a i nové kategorii si můžete přečíst zde. Dokument je v anglickém jazyce.

Přidané kategorie :

CAA: plazmové oblouky mezi dvěma nebo více SA protuberancí.
CAB: plazmové oblouky mezi dvěma nebo více SB.
CAC: plazmové oblouky mezi dvěma nebo více velkých SC. 
CAD: Zbytek plazmového oblouku po DB (náhlé zmizení).
CKA: Malé koronální uzly, obvykle izolované nebo ve dvojicích.
CKB: koronální uzly, které tvoří malou skupinu, ale ne více než tři komponenty.
CKC: koronální uzly, které tvoří hlavní skupiny s různými úrovněmi kondenzace.
CCD: typický koronální mrak, většinou kruhový nebo eliptický, ale i nepravidelný.
ETS: typ protuberance mezi SA a FA, ale s rychlými a intenzivními eruptivními procesy. Přechází v jiné typy jiné typy (SB, SC…) a může produkovat koronální oblouky nebo uzly. Jedná se o tzv. sprej.
ETW: Představuje hustě rozvětvenou strukturu. V menším rozlišení může být zaměněna s SB a SC. Jedná se o tzv. vířivky.
ETL/ETR: Odpovídají smyčkám, tento typ je naprosto odlišný od ostatních. Bývá nazýván koronální déšť.
ETA: Vypadají jako „aurorální závěs“, soustava „tyček“ visících bez kontaktu s chromosférou.

Obr.2: rošířená klasfikace

Zdroje:

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?