Velká koronální díra

Snímek velké koronální díry z přístroje AIA na palubě sondy SDO. Zdroj: LMSAL/SDO

Svou rozlohou neobvykle velká koronální díra byla na Slunci pozorována ve dnech 28. – 31. května 2013. Snímek je pořízen v krátkovlnné části spektra odpovídající extrémně ultrafialovému záření (EUV) a je kombinací tří vlnových délek (21,1 nm - červená barva; 19,3 nm - zelená barva; 17,1 nm - modrá barva). Všechny snímky byly pořízeny pomocí aparatury AIA na palubě sondy Solar Dynamics Observatory.

Na snímku v krátkovlnné oblasti se koronální díra jeví tmavá, jelikož je zde teplota materiálu podstatně nižší, než by odpovídalo tepelnému záření odpovídající dané vlnové délce, na které září ostatní útvary a části koróny.

Tyto koronální díry, jsou zdroje tzv. vysokorychlostního slunečního větru, který může zasáhnout také magnetosféru Země a být tak příčinou polárních září (stejně jako výrony koronální hmoty pocházejících z eruptivních jevů ve sluneční atmosféře).

Na stránkách SDO je k dispozici také zajímavé video zachycující rotaci Slunce s touto neobvykle velkou koronální dírou.

 Zdroj obrázku: NASA/SDO

Odkaz na původní zdroj

Zpět na Sluneční galerii

 

 

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.