Bajkalská astrofyzikální observatoř - BAO

Observatoř se nachází u vesnice Listvyanka na jižním břehu jezera Bajkal, 70 kilometrů od města Irkutsk. BAO je proslulá nevšedními astroklimatickými podmínkami, které způsobuje velká vodní plocha jezera a místní tlaková výše. 

Bajkalská  observatoř je vybavena několika přístroji pro pozorování Slunce, mezi nimiž dominuje největší euroasijský sluneční dalekohled. Jejich hlavním předmětem vědeckého zájmu jsou sluneční erupce a procesy přenosu energie mezi korónou a chromosférou.

Hlavní cíle pozorovacích kampaní:

  • pozorování slabých struktur v aktivních slunečních jevech 
  • záznam slunečních erupcí a jiných dynamických jevů ve sluneční atmosféře

Přístrojové vybavení a pozorovací programy

Large Solar Vacuum Telescope (LSVT)

Největší euroasijský dalekohled a hlavní přístroj observatoře u Bajkalského jezera byl postaven v roce 1980. Jedná se o refraktor s doubletem (průměr: 760 mm, ohnisková vzdálenost: 40 m). Vakuový tubus dalekohledu je nakloněn k horizontu o úhel 52°. Polární heliostat s rovinným zrcadlem o průměru 1 metr je nainstalován na vrcholu 25 metrové solární věže. Prostorové rozlišení LSVT jsou 0,2 obloukové vteřiny, což ho řadí mezi nejlepší sluneční dalekohledy na světě.

LSVT umožňuje spektropolarimetrická pozorování ve viditelné a infračervené části spektra. Jedinečné vlastnosti optického systému dalekohledu umožňují získat kvalitní sluneční spektra a spektroheliogramy, které jsou potřeba pro studium jemné struktury sluneční atmosféry a mechanismů slunečních erupcí. Podle moderních představ, energie, která je přenesena z koróny do chromosféry, vytváří záření ve viditelném světle. Známe různé mechanismy přenosu energie: tepelná vodivost, svazky elektronů nebo protonů a rentgenové záření. Spektropolarimetrické studie, probíhající na LSVT, naznačují přítomnost lineární polarizace ve slunečních erupcích. To je důsledkem bombardování chromosféry vysokoenergetickými svazky částic během slunečních erupcí.

H-alfa  dalekohled pro celkové snímky Slunce

Jedná se o refraktor vybavený interferenčně-polarizačním filtrem, který je umístěn v rovnoběžném svazku paprsků v dalekohledu. Poskytuje pozorování Slunce ve spektrální čáře H-alfa (656,3 nm) a pološířka propustnosti filtru je 0,05 nm, přičemž pásmo propustnosti filtru se může přesunout o ± 0,1 nm.

Hlavní zrcadlo dalekohledu má průměr 180 mm a jeho prostorové rozlišení je 0,92 obloukové vteřiny.

Ca II K dalekohled pro celkové snímky Slunce

Refraktor byl vyvinut a navržen podle optického schématu podobného H-alfa dalekohledu pro pořizování celkových snímků Slunce. Interferenčně-polarizační filtr umožňuje pořizovat snímky Slunce ve spektrální čáře Ca II K na vlnové délce 393,4 nm. Pološířka propustnosti filtru je 0,06 nm.

Hlavní zrcadlo má tentýž průměr jako H-alfa telescope a prostorové rozlišení dalekohledu 0,55 obloukové vteřiny.

 

Další obrázky

Hlavní zrcadlo coelostatu velkého vakuového slunečního dalekohledu na BAO.

 

Ukázka celkového snímku chromosféry z Observatoře BAO.

Ukázka celkového snímku chromosféry z Observatoře BAO.

 

Ukázka celkového snímku v čáře Ca II K vápníku z Observatoře BAO.

Ukázka celkového snímku v čáře Ca II K vápníku z Observatoře BAO.

Podrobnější informace (v angličtině):

http://en.iszf.irk.ru/Baikal_Astrophysical_Observatory

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.