Mauna Loa Solar Observatory

Základní informace

Mauna Loa Solar Observatory (MLSO). Zdroj: http://swrl.njit.eduMauna Loa Solar Observatory (MLSO) je sluneční observatoř nacházející se na svahu vyhaslé sopky Mauna Loa, na jednom z ostrovů amerického státu Havaj. Je pracovištěm observatoře High Altitude Observatory (HAO). Sluneční observatoř MSLO má sídlo na Mauna Loa Observatory (MLO), která je součástí National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA). MLSO byla vybudována v roce 1965. Nachází se v nadmořské výšce 3440 m.

MLSO je zaměřena na monitorování sluneční atmosféry – chromosféry a koróny. Jsou zde rovněž prováděna pozorování tzv. koronálních výronů hmoty (Coronal mass ejection – CME). Přístroje observatoře pořizují snímky Slunce každé 3 minuty, 3 až 10 hodin denně (v závislosti na počasí).

Současné přístrojové vybavení

Advanced Coronal Observing System (ACOS) je soubor přístrojů pro monitorování sluneční chromosféry, které jsou umístěny na společné montáži. Jeho součástí jsou:
  • Coronado Solarmax 60 (CS60), což je malý refraktor pro pořizování snímků slunečního disku a limbu v čáře H alfa
  • Chromospheric Helium-I Imaging Photometer (CHIP) provádí pozorování na vlnové délce odpovídající emisi neutrálního (neionizovaného) hélia (He I) za účelem monitorování sluneční chromosféry
  • Coronal Multi-channel Polarimeter (CoMP) monitoruje magnetická pole v koróně na základě záznamu intenzity a polarizace světla přicházejícího z koróny

Precision Solar Photometric Telescope (PSPT) pořizuje velmi kvalitní snímky fotosféry na pěti rozdílných vlnových délkách.

Uvedené přístroje nahradily dříve používanou aparaturu.

Mauna Loa Solar Observatory (MLSO). Zdroj: http://www.hao.ucar.edu

Na observatoři je i několik přístrojů, které neslouží přímo k pozorování Slunce. Jedná se například o radioteleskop, o pozorovací stanici v rámci projektu GONG [vs] (Global Oscillations Network Group) pro helioseismologii. Provádí se zde také pozorování mladých hvězd a oblastí vzniku nových hvězd.

Další obrázky

Bílá koróna (700 až 950 nm) – snímek byl pořízen 21. 5. 2013. Zdroj: http://download.hao.ucar.edu

Bílá koróna (700 až 950 nm) – snímek byl pořízen 21. 5. 2013. Zdroj: http://download.hao.ucar.edu

Sluneční disk v čáře H alfa – 656,3 nm (21. 5. 2013). Zdroj: http://download.hao.ucar.edu

Sluneční disk v čáře H alfa – 656,3 nm (21. 5. 2013). Zdroj: http://download.hao.ucar.edu

Sluneční disk v čáře hélia (1083 nm) – surová data (21. 5. 2013). Zdroj: http://download.hao.ucar.edu

Sluneční disk v čáře hélia (1083 nm) – surová data (21. 5. 2013). Zdroj: http://download.hao.ucar.edu

Sluneční disk v čáře vápníku – 393 nm (21. 5. 2013). Zdroj: http://download.hao.ucar.edu

Sluneční disk v čáře vápníku – 393 nm (21. 5. 2013). Zdroj: http://download.hao.ucar.edu

Podrobnější informace (v angličtině):

http://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Loa_Solar_Observatory

http://mlso.hao.ucar.edu/mlso_about.html

http://lasp.colorado.edu/pspt_access/

http://mlso.hao.ucar.edu/
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.