Sacramento Peak - NSO

Základní informace

Sluneční dalekohled Richard B. Dunn Solar Telescope se nachází na vrcholu Sacramento Peak v Novém Mexiku. Dalekohled se původně jmenoval Vacuum Tower Telescope at Sacramento Peak, k přejmenování došlo v roce 1998. Nyní nese jméno astronoma Richarda B. Dunna.

Sluneční dalekohled Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://www.amfmdx.net

Přístrojové vybavení na pozorování Slunce

Sluneční dalekohled Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://www.noao.eduRichard B. Dunn Solar Telescope je unikátní dalekohled se svislou hlavní osou. Optická dráha světla začíná u heliostatu na vrcholu věže ve výšce 41 m nad úrovní okolního terénu a pokračuje směrem dolů až do hloubky 58,8 m k hlavnímu zrcadlu dalekohledu. Hlavní zrcadlo pak vrhá světlo střídavě přes jedno ze šesti optických oken do optické laboratoře.

Unikátní vlastností dalekohledu je jeho přístup k odstranění otáčení obrazu: celý 100 m dlouhý dalekohled s optickou laboratoří o průměru 12 m a o celkové hmotnosti 250 tun rotuje zavěšený na rtuťovém ložisku na vrcholu věže. Podobně jako v případě ledovce, je i u tohoto dalekohledu viditelná nad povrchem země pouze jeho část. Nejnižší místo dalekohledu leží v hloubce 69,5 m pod okolním terénem.

Hlavním cílem dalekohledu je pořizování snímků Slunce s vysokým rozlišením a spektroskopická měření. Získané údaje pak astronomům umožňují lépe pochopit cykly sluneční aktivity, povahu slunečních skvrn a erupcí, vliv silných magnetických polí Slunce na kosmické počasí a další úkazy. Použitý systém adaptivní optiky pomáhá kompenzovat deformace obrazu způsobené zemskou atmosférou.

Dalekohled je součástí National Solar Observatory (NSO).

Další obrázky

Věžička dalekohledu Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://dougkerr.net

Věžička dalekohledu Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://dougkerr.net

Sluneční granulace – snímek z Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://www.noao.edu/

Sluneční granulace – snímek z Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://www.noao.edu/

Detail sluneční fotosféry – dole bez použití adaptivní optiky. Zdroj: http://www.noao.edu/

Detail sluneční fotosféry – dole bez použití adaptivní optiky. Zdroj: http://www.noao.edu/

Podrobnější informace (v angličtině):

http://nsosp.nso.edu/dst/

http://nsosp.nso.edu/info

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_B._Dunn_Solar_Telescope
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.