Workshop - Se Sluncem společně II - Sluneční fyzika

Níže uvádíme ke stažení vybrané materiály z workshopu Se Sluncem společně II - Sluneční fyziky (pozvánka s programem), který se uskutečnil ve dnech 20.-22. září 2013 v prostorách specializované učebny a vzdělávacího a výukového centra na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

 

Prezentace ke stažení

Problémy mladého Slnka – Július Koza (1,3 MB; pdf)

Hviezdni dvojníci Slnka – Július Koza (1,96 MB; pdf)

Slnko v ZOO – Július Koza (1,72 MB; pdf)

Malé praktikum fyziky Slnka – Július Koza (2,8 MB; pdf)

Solis nuncius – Július Koza (4,13 MB; pdf)

Základy CCD techniky pro astronomy – Pavel Cagaš (3,3 MB; pdf)

Možnosti zpracování snímků a dostupné funkce programu SIPS – Pavel Cagaš (0,43 MB; pdf)

Pozorování Slunce ve spektrálních čarách – Libor Lenža (3,9 MB; pdf)

 

Zvukové záznamy přednášek ke stažení

Problémy mladého Slnka – Július Koza (27,6 MB; mp3)

Hviezdni dvojníci Slnka – Július Koza (26,7 MB; mp3)

Slnko v ZOO – Július Koza (17,3 MB; mp3)

Malé praktikum fyziky Slnka – Július Koza (30,2 MB; mp3)

Solis nuncius – Július Koza (30,8 MB; mp3)

Základy CCD techniky pro astronomy – Pavel Cagaš (46,3 MB; mp3)

Základy CCD techniky pro astronomy (dodatek) – Pavel Cagaš (18,4 MB; mp3)

Možnosti zpracování snímků a dostupné funkce programu SIPS – Pavel Cagaš (51,6 MB; mp3)

Pozorování Slunce ve spektrálních čarách – Libor Lenža (46,6 MB; mp3)

 

Podrobné informace k teoretickému bloku Slunce a sluneční aktivita

Přednáší: Mgr. Július Koza, Ph.D., Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica

  1. Problém mladého Slnka - Astrofyzik Carl Sagan začiatkom 70-tych rokov minulého storočia poukázal na rozpor medzi predstavami o svietivosti mladého Slnka a geologickými údajmi, pomenovaný ako problém mladého Slnka. Problém nie je čisto astrofyzikálny, ale postihuje viac prírodovedných disciplín a jeho uspokojivé riešenie stále nemáme. Prednáška predstavuje podstatu problému a prehľad možných riešení.
  2. Hviezdni dvojníci Slnka - O jedenásťročnom cykle slnečnej aktivity vieme 166 rokov a pozorujeme ho 400 rokov. Fyzika Slnka má stále ďaleko k pochopeniu tohto prejavu činnosti magnetického dynama Slnka, ktoré z neho robí premennú hviezdu. Pozorovanie Slnku podobných hviezd a jeho dvojníkov pomáha pochopiť chovanie slnečného a hviezdneho magnetického dynama. Prednáška je prehľadom toho, čo sme sa dozvedeli o cykličnosti aktivity Slnka pozorovaním jeho dvojníkov.
  3. Slnko v ZOO – Slnečné kozmické observatórium SoHO je historicky najúspešnejším objaviteľom komét hlavne vďaka amatérom dolujúcim v jeho otvorenej databáze. Novší webovský projekt ZOOniverse https://www.zooniverse.org/ má vetvu Solar Stormwatch http://www.solarstormwatch.com/, ktorá sprístupňuje záujemcom z radov verejnosti databázy dvojice slnečných kozmických observatórií STEREO A a STEREO B a umožňuje im aktívne prispieť k výskumu eruptivných javov v slnečnej atmosfére a ich vplyvu na kozmické počasie v medziplanetárnom priestore. Prednáška predstavuje súčasný stav poznania eruptívnych javov a motivuje aktívne prispieť k ich poznávaniu prostredníctvom webovského projektu Solar Stormwatch.
  4. Malé praktikum fyziky Slnka – „Nevstupuj, kto neovládaš geometriu“ hlásal nápis nad vstupom do dávnej Platónovej Akadémie v starých Atenách. Prednáška spojená s praktikom predstavuje to, čo by mal ovládať záujemca o fyziku Slnka a dáva návod, ako a odkiaľ získať potrebné zručnosti a praktické skúsenosti.
  5. Solis nuncius – Slnečný spravodaj prináša prehľad aktuálnych noviniek z oblasti fyziky Slnka tak, ako ich autor zaznamenal na nedávnych konferenciách a mítingoch a ako o nich referuje odborná literatúra. V centre pozornosti budú nové veľké pozemské slnečné ďalekohľady, kozmické observatóriá a pokrok v riešení vybraných problémov (napr. jemná štruktúra chromosféry, spikuly a fibrily).

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.