23. CELOŠTÁTNÝ SLNEČNÝ SEMINÁR

17.12.2015

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 23. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 30. mája - 3. júna 2016 v hoteli KLAR v Liptovskom Mikuáši.

Cieľ seminára

Cieľom seminára bude prezentovať nové výsledky slnečnej fyziky a z oblasti vzťahov Slnko - Zem ako i poskytnúť prehľad o súčasnom stave vo vybraných oblastiach slnečnej fyziky, geofyziky, meteorológie a klimatológie. Samostatný priestor bude venovaný prezentácii prác študentov a doktorandov univerzitných a akademických pracovísk a výsledkom odbornej a popularizačnej práce hvezdární SR a ČR.

Pozvané referáty, ústne prednesené príspevky i postery sa týkali nasledovných oblastí: fyzikálne javy v slnečnej atmosfére, slnečná aktivita, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie a jeho vplyv na geoaktivitu, meteorologické a klimatické procesy.

Z referátov prednesených na seminári plánuje SÚH vydať Zborník referátov v elektronickej forme na CD, ktorý bude publikovaný aj na internetovej stránke SÚH.

Vedecký organizačný výbor seminára

Marcela Bodnárová, AsÚ SAV Tatranská Lomnica; Ivan Dorotovič (predseda), SÚH Hurbanovo a Slnečná sekcia SAS pri SAV; Elena Dzifčáková, AsÚ AV ČR Ondřejov; Ladislav Pastorek, SÚH Hurbanovo; Michal Sobotka, AsÚ AV ČR Ondřejov a Sluneční sekce ČAS; Fridrich Valach, GfÚ SAV Bratislava - Geomagnetické observatórium Hurbanovo.

Organizátori seminára

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
tel.: +421 (0) 35/2451102 (ústredňa), +421 (0) 35/2451114 (E. Hodálová, priamo), +421 (0) 35/2451115 (I. Dorotovič, priamo), fax.: +421 (0)35/7602487, e-mail: eleonora.hodalova [at] suh.sk, ivan.dorotovic [at] suh.sk

Lokálny organizačný výbor slnečného seminára

Ivan Dorotovič (predseda), Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec

Slnečná sekcia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

Predbežný program seminára

  •     Pondelok, 30. mája - popoludní - príchod a prezentácia účastníkov, večera
  •     Utorok, 31. mája – predpoludním - otvorenie seminára a odborný program, popoludnie - odborný program
  •     Streda, 1. júna - predpoludním - odborný program, popoludnie – exkurzia
  •     Štvrtok, 2. júna - odborný program, večer - slávnostná večera
  •     Piatok, 3. júna - odborný program, poludnie - ukončenie seminára, obed

Podrobný program seminára bude uverejnený do konca apríla 2016.

Predbežná registrácia účasti

Záujemci o účasť na 23. celoštátnom slnečnom seminári s medzinárodnou účasťou sa môžu predbežne registrovať do 31. 1. 2016 vyplnením on-line návratky.

Podrobné informácie o odbornom programe, ubytovaní a aktuálnych finančných nákladoch spojených s účasťou na seminári a tiež pokyny pre autorov referátov budú uverejnené v apríli 2016 na stránke seminára a všetkým prihláseným účastníkom bude zaslané oznámenie o tomto uverejnení elektronickou poštou.
 

Informace o  ubytování, registračním poplatku a dalších oraganizačních záležitostech najdete na stránce organizátorů.

 

« zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.