7. 12. 2013 - FOTOGRAFICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ - WORKSHOP

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině, pracoviště Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste, pořádá dne 7. prosince 2013 poslední akci v rámci projektu Se Sluncem společně

FOTOGRAFICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

workshop k fotografické soutěži Společně se Sluncem

Soustředění bude organizováno formou workshopu, kde budou zastoupeny jak teoretické přednášky, tak praktické činnosti, včetně samostatné práce, která bude poté lektory vyhodnocena a okomentována. Pozvání přijali zkušení odborníci z oblasti dokumentární tvorby i astrofotografie v mnoha podobách.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

 

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÉ FOTOGRAFICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
K SOUTĚŽI SPOLEČNĚ SE SLUNCEM

7. prosince 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí

 

Milí přátelé, příznivci fotografování,

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině, pracoviště Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste, pořádá dne 7. prosince 2013 poslední akci v rámci projektu Se Sluncem společně.

Workshop určený začínajícím, ale i pokročilým příznivcům fotografování, je zároveň vyvrcholením přeshraniční fotografické soutěže Společně se Sluncem. V průběhu workshopu budou vyhlášeny výsledky soutěže a nejlepší práce oceněny.

Workshop je určen zájemcům o fotografování z řad studentů středních i vysokých škol, žáků vyšších ročníků základních škol, ale i všem vážným zájemcům o problematiku. Program workshopu je sestaven jak z teoretických, tak prakticky orientovaných kratších oddělených bloků. Dopolední část programu povede mladý, ale již velmi zkušený, fotograf a filmař pan MgA. Jan Svatoš. Odpoledne bude patřit astrofotografii na různé úrovni vybavení i zkušeností. Přednášez budou Bc. Petr Horálek a Miroslav Jedlička.

Díky podpoře Fondu mikroprojektů máme možnost uhradit prvním 30 přihlášeným osobám stravu v průběhu workshopu (oběd a večeři).

Pokud máte o účast na workshopu zájem, přihlaste se prosím včas, tj. do 5. prosince 2013, nejlépe prostřednictvím on-line formuláře!

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Libor Lenža, ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje

 

Odkaz na on-line přihlášku případně na přihlášky ke stažení na konci stránky.

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM fotografického soustředění k soutěži Společně se Sluncem

Sobota 7. prosince 2013

08:00 – 09:00

prezence účastníků

09:00 – 09:15

Úvodní slovo organizátorů akce a soutěže, program – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

09:15 – 10:15

PŘIROZENÉ SVĚTLO V UMĚNÍ A FOTOGRAFIIMgA. Jan Svatoš

10:15 – 11:15

PRAKTICKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ – workshop – vede MgA. Jan Svatoš

11:15 – 12:15

VYHODNOCENÍ WORSKHOPUMgA. Jan Svatoš

12:15 – 14:00

Oběd

14:00 – 15:30

PROSTŘEDKY AMATÉRSKÉ ASTROFOTOGRAFIEMiroslav Jedlička

15:45 – 17:15

LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHYBc. Petr Horálek

17:30 – 18:30

Vyhodnocení fotografické soutěže Společně se Sluncem

18:30 – 19:30

Večeře

19:30 – 21:00

Večerní projekce, v případě dobrého počasí možnost večerního pozorování objektů zimní oblohy

Změny v programu vyhrazeny! V případě nepříznivého počasí bude více prostoru věnováno teoretické části.

Anotace příspěvků

MgA. Jan Svatoš - Přirozené světlo v umění a fotografii

Snímek Jana Svatoše.Slovo fotografie pochází z latiny a znamená „kreslení světlem“. Sluneční světlo i Slunce samo je nejen častým námětem, ale také základním a stěžejním stavebním prvkem tohoto média. Fotograf by tak měl znát nejen jeho povahu a různé modifikace, ale také to, jak jej dostat pod kontrolu a při fotografování jej umět kreativně využívat. Přednáška Budiž světlo vás provede historií umění, v němž světlo vždy sehrávalo důležitou roli.

Praktický workshop: Mistrovství kompozice

Pravidlo zlatého řezu či třetin zná nezpaměť každý amatérský fotograf. Tento workshop vám ukáže, jak netradičně pojmout kompozici a jak převést 3D realitu do dvojrozměrné plochy fotografie.

Bc. Petr Horálek (Hvězdárna v Úpici) - Lovy skvostů temné oblohy

Hvězdná obloha nabízí i při letmém pohledu tolik skvostů. Není to jen Mléčná dráha, kterou si mnozí dnes již ani neumí představit, nebo objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme prakticky rozloučit. Dokonce existují i některé úkazy, které nejsou dodneška spolehlivě vysvětleny, neboť se je podařilo spatřit až s rozvojem fotografické techniky v místech s tmavou oblohou. A s čím dál více narůstajícím světelným znečištěním je ohroženo jejich pozorování a výzkum. A neposledně, tedy možná hlavně – opravdu tmavá obloha nabízí ten snový obraz, který mnozí považují jen za smyšlenou romantickou představu. Co je to fenomén „tmavé oblohy za městem“? Proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo do Tichomoří? I to se na přednášce prokládané autentickými fotografiemi autora dozvíte.

Miroslav Jedlička (Hvězdárna Vsetín) - Prostředky amatérské astrofotografie

Téměř každý fotograf pořídil svůj první astronomický snímek s běžně používanou fototechnikou. Přednáška vás seznámí jak začít s astrofotografií právě těmito prostředky, ale také s technickými možnostmi astrofotografů, kteří chtějí v našich podmínkách tomuto koníčku věnovat více úsilí a času.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Workshop se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., ulice Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, dne 7. prosince 2013.

Stravování

Pro prvních 30 přihlášených účastníků zajišťujeme a hradíme stravování po dobu konání akce (tedy oběd a večeři). Stravování bude zajištěno hromadně formou jednotného menu v některé vhodné restauraci ve Valašském Meziříčí. Pokud máte nestandardní požadavky na stravu (např. vegetariánská strava apod.), prosím sdělte nám to.

Ubytování

Pro účastníky ze vzdálených míst je možné zajistit ubytování v ubytovně Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. (turistická ubytovna, 2 pokoje s 12 a 8 lůžky) za režijní náklady.

Doporučení účastníkům

S ohledem na zaměření a cíl workshopu velmi doporučujeme vzít si (digitální) fotoaparát, vlastní notebook, psací potřeby, poznámkový blok apod.

Vážné zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění on-line přihlášky na adrese, případně odeslání níže uvedené přihlášky na adresu pořadatele. Přihlášky prosím odešlete do 5. prosince 2013!

Kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Telefon: ++420 571 611 928    Fax: ++420 571 611 528
Kontakt na projektový tým:    libor.lenza@astrovm.cz
Přihlášky na workshop:        asistentka@astrovm.cz

 

Soubory ke stažení

Uvítáme vaši přihlášku přes ON-LINE FORMULÁŘ

Kompletní pozvánka s programem a přihláškou (pdf; 411 kb)

Samostatná přihláška v editovatelné formě (doc; 166 kb)

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.