Nušlova cena 2014 prof. RNDr. Petr Heinzelovi, DrSc.

"Česká astronomická společnost a Středisko společných činností Akademie věd České republiky vás srdečnou zvou na slavnostní předání Nušlovy ceny za rok 2014 a laureátskou přednášku, které proběhnou v sobotu 13. prosince 2014 od 14:00 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, v sále 206.

Cenu předá předseda České astronomické společnosti Ing. Jan Vondrák, DrSc., Dr.h.c. Laudatio přednese emeritní předsedkyně České astronomické společnosti a současná předsedkyně Sluneční sekce České astronomické společnosti RNDr. Eva Marková, CSc.

Laureát Nušlovy ceny za rok 2014 Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR přednese laureátskou přednášku na téma „Spektroskopie slunečních a hvězdných erupcí", ve které i zavzpomíná na ondřejovské začátky a dotkne se současných moderních poznatků.

Vstup zdarma. Předání ceny i laureátská přednáška jsou přístupné veřejnosti."

(Přezvato z astro.cz)

František Nušl ((3. 12. 1867 - 17. 9. 1951) byl  čtrnáct let ředitelem státní hvězdárny a dvacet pět let (1922 - 1947) předsedou tehdejší Československé astronomické společnosti. Společně s Josefem Janem Fričemzaložil Ondřejovskou hvězdárnu a byl jejím prvním ředitelem, podílel se na budování Štefánikovy hvězdárny a od roku 1928 byl profesorem astronomie na Karlově univerzitě. Kdybychom se zabývali jeho životem, ještě blíž našli bychom mnoho dalšího, o co se v životě zasloužil.

Cena Františka Nušla je největší ocenění, které může astronom v České astronomické společnosti dostat. Uděluje se lidem, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Poprvé byla udělena v roce 1938 panu Ing. Karelu Čackému za soustavnou péči o Štefánikovu hvězdárnu. V roce 1949 bylo předávání této ceny přerušeno a až po 50 letech (1999) se Česká astronomická společnost rohodla cenu začít znovu udělovat.

Petr Heinzel (narozen 9.listopadu 1950) pracuje od roku 1974 na Slunečním oddělení v Akademii věd v Ondřejově. Ve sluneční fyzice, které se celý život věnuje dosáhl velkých výsledků. Vybereme jen některá témata, kterými se zabýval: fyzika erupcí, protuberancí a koronálních smyček, přenos záření ve hvězdných attmosférách, hydrodynamika, spektrální diagnostika fyzikálních mechanismů v astrofyzikálním plazmatu... 

"Byl řadu let vedoucím Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR a v letech 2004 - 2012 ředitelem Astronomického ústavu AV ČR. Přednáší teorii hvězdných atmosfér a sluneční fyziku na MFF UK,  Komenského univerzitě v Bratislavě  a  Univerzitě ve Vratislavi (Polsko),  kde také vedl a vede řadu diplomantů a doktorských studentů. Působil též na univerzitě v Paříži (Orsay), observatoři v Meudonu u Paříže, Moskevské státní univerzitě, Ústavu Maxe Plancka pro astrofyziku v Garchingu a na Univerzitě v Káhiře. Je členem Mezinárodní astronomické unie i České astronomické společnosti"

(citace z tiskové zprávy České astronomické společnosti č. 205 z 10. 12. 2014)
 

  

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.