Úspěšný workshop Slunce a jeho pozorování – fyzika plazmatu

Po všech stránkách velmi vydařená akce byla zaměřena na digitální metody pozorování projevů sluneční aktivity a její teoretická část pak na fyziku plazmatu. Hlavním přednášejícím celé akce byl pan prof. Petr Kulhánek z pražské ČVUT FEL, který se věnoval všem účastníkům po všechny tři dny. Zcela mimořádný soubor přednášek o základech fyziky plazmatu a konkrétních jevech v tomto čtvrtém skupenství hmoty bude ve zvukové podobě k dispozici na webových stránkách včetně prezentací volně ke stažení.

Úvodní hodiny teoretické části byly věnovány především základním matematickým i fyzikálním oblastem, které byly nezbytné pro pochopení další teorie. Jednalo se především o vektorové součiny, byly zavedeny a odvozeny základní síly uplatňující se v plazmatu (elektrická, magnetická, tíhové aj.).

Sobotní dopoledne (a část odpoledne) bylo díky přízni počasí věnováno především praktické činnosti, tj. pořizování digitálních snímků projevů sluneční aktivity, ale také celkových přehledových snímků Slunce jak v čáře vodíku H-alfa, tak v čáře vápníku (CaK). Všichni účastníci si pořídili svá vlastní data, které pak v odpoledních hodinách kalibrovali a seznamovali se s principy základního zpracování digitálních snímků. Výsledky všech byly velmi dobré.

Sobotní podvečer a večer byly opět věnovány teorii, tentokrát základním metodám simulace chování plazmatu, výsledkům dosavadních prací, principům modelování a především výpočtovým postupům používaných v modelech. Velmi zajímavá byla také část o pohybech části v plazmatu a jevech, které se v plazmatu pozorují…

Díky krátké přízni počasí měli možnost zájemci z řad účastníků shlédnout také planetu Saturn, která vévodila večerní obloze. I přes přicházející oblačnost se stihli všichni zájemci na vizuálně atraktivní planetu podívat.

Poslední půlden workshopu byl věnován jak praktickému zpracování napozorovaných dat, tak teoretické části, která se zaměřila už na konkrétní projevy plazmatu v atmosféře naší nejbližší hvězdy, ale také v meziplanetárním prostoru a magnetosférách planet.

Jsme velmi rádi, že se akce mimořádně vydařila a kromě odborných přínosů napomohla také rozvoji spolupráce a přeshraničních kontaktů.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Zvukové záznamy a prezentace ve formátu pdf najdete v sekci Ke stažení.
 

Fotogalerie z workshopu I - fyzika plazmatu

Zahájení workshopu a představení záměrů a cílů projektu Se Slunce společně

Zahájení workshopu a představení záměrů a cílů projektu Se Sluncem společně

Prof. Petr Kulhánek se účastníkům věnoval celé tři dny

Prof. Petr Kulhánek se účastníkům věnoval celé tři dny

Seznámení se základními představami o magnetickém poli.

Seznámení se základními představami o magnetickém poli

Dobré počasí nám umožnilo věnovat se i praktickým stránkách pozorování projevů sluneční aktivity

Dobré počasí nám umožnilo věnovat se i praktickým stránkách pozorování projevů sluneční aktivity

Pořizování digitálních pozorování není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát

Pořizování digitálních pozorování není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát

Po pozorování přichází kalibrace a zpracování dat

Po pozorování přichází kalibrace a zpracování dat

Individuální zpracování napozorovaných dat účastníky

Individuální zpracování napozorovaných dat účastníky

Postupně jsme se v teorii dostali k seznámení s výskytem plazmatu ve vesmíru

Postupně jsme se v teorii dostali k seznámení s výskytem plazmatu ve vesmíru

Pohled mezi účastníky akce, která probíhala ve specializované učebně v budově odborného pracoviště.

Pohled mezi účastníky akce, která probíhala ve specializované učebně v budově odborného pracoviště

Nikoliv slunečnice, ale sluneční skvrna.

 Nikoliv slunečnice, ale sluneční skvrna.

Pohled na monitor zobrazující obraz na CCD kamerách.

Pohled na monitor zobrazující obraz na CCD kamerách.

Praktická práce u dalekohledu

Praktická práce u dalekohledu

Pro pořízování celkových snímků Slunce slouží přehledové dalekohledy na plošině jižní budovy

Pro pořízování celkových snímků Slunce slouží přehledové dalekohledy na plošině jižní budovy.

Pohled na monitor pozorovatele při snímání protuberance na okraji slunečního disku

Pohled na monitor pozorovatele při snímání protuberance na okraji slunečního disku

Účastníci akce pózují v kopuli jižní budovy

Účastníci akce pózují v kopuli jižní budovy

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.