Workshop Slunce a jeho pozorování III

Ve dnech 8. – 11. 11. pořádala Hvězdárna ve Valašském Meziříčí ve spolupráci se svým přeshraničním partnerem, Krajskou hvězdárnou v Žilině, v rámci projektu Se Sluncem společně třetí a zároveň závěrečný workshop Slunce a jeho pozorování. Náplň workshopu byla zaměřena na vážnější zájemce o projevy sluneční aktivity a především na sluneční skvrny.

Úvodní páteční části se ujal Mgr. Michal Švanda, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, který svým přednáškovým maratonem v první části účastníkům podrobně popsal Slunce od jádra až po korónu a zasvětil je do vývoje Slunce. Druhá část již byla odborně věnována helioseismologii, přenosu vln v nitru Slunce a porovnání Slunce s jinými hvězdami. V následující časti byli účastníci seznámeni se sluneční dynamikou.

Sobotního dopoledne se opět zhostil Mgr. Michal Švanda a ve své přednášce o Sluneční soustavě představil problematiku slunečního větru, heliosféry, kosmického počasí a částečně také měření sondy Voyager.

Druhou částí workshopu provázel RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc. z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Své důkladně připravené přednášky věnoval především slunečním skvrnám. Účastníky zasvětil do historie pozorování slunečních skvrn, jejich výskytu během slunečního cyklu, proč a jak vlastně vznikají, a také popsal jejich typické vlastnosti. V následující části byla účastníkům popsána jemná struktura slunečních skvrn jako je umbra a penumbra. Z důvodu nepříznivého počasí tentokrát účastníci neměli možnost praktického pozorování Slunce, a tak byla část soboty věnována přednášce Báry Gregorové, ve které představila odborné pozorování Slunce na Hvězdárně ve Valašském Meziříčí, a také úzkou skupinu pozorovatelů Slunce zvanou Sluneční skupina. Ve večerních hodinách se slova ujala Martina Exnerová, která účastníky seznámila s metodami archivování napozorovaných dat a přístupem k těmto datům.

Závěrečná nedělní část patřila Dr. Sobotkovi a jeho přednášce o možnostech pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Účastníci tak měli možnost dozvědět se, jaké existují typy a konstrukce takovýchto přístrojů a také o některých z největších slunečních observatoří na Zemi.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím za jejich úsilí a jsme velice rádi, že tato akce přinesla nové poznatky a vědomosti i ukázala nové možnosti spolupráce.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Autor: Jáchym Bulek, Sluneční skupina VM

 

Fotogalerie z workshopu III - Slunce a jeho pozorování

Workshop Slunce a jeho pozorování zahajoval Dr. Michal Švanda.

Workshop Slunce a jeho pozorování zahajoval Dr. Michal Švanda.

Dr. Michal Švanda při výkladu.

Dr. Michal Švanda při výkladu.

"Tak už jste to konečně pochopili?" :-D

"Tak už jste to konečně pochopili?" :-D

Celkový pohled od specializované učebny v době konání třetího workshopu.

Celkový pohled od specializované učebny v době konání třetího workshopu.

Velký prostor byl věnován helioseismologii.

Velký prostor byl věnován helioseismologii.

Činnost Sluneční skupiny představila Bára Gregorová, studentka astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně.

Činnost Sluneční skupiny představila Bára Gregorová, studentka astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně.

Účastníky akce seznámila nejen se současnou činností, ale také s plánovanými aktivitami.

Účastníky akce seznámila nejen se současnou činností, ale také s plánovanými aktivitami.

Dr. Michal Sobotka podrobně představil sluneční skvrny.

Dr. Michal Sobotka podrobně představil sluneční skvrny.

Systém archivace pozorovacích dat představila Martina Exnerová.

Systém archivace pozorovacích dat představila Martina Exnerová.

Část účastníků závěrečného workshopu projektu Se Sluncem společně.

Část účastníků závěrečného workshopu projektu Se Sluncem společně.

Alespoň na chvíli jsme mohli využít Výukového a vzdělávacího centra v budově odborného pracoviště.

Alespoň na chvíli jsme mohli využít Výukového a vzdělávacího centra v budově odborného pracoviště.

Účastníci akce na střeše budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Účastníci akce na střeše budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Oficiální společné foto účastníků nedělní části workshopu.

Oficiální společné foto účastníků nedělní části workshopu.

Autoři fotek: Jáchym Bulek, Jiří Srba, Libor Lenža

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.