Snímek měsíce - leden 2014

LEDNOVÁ SLUNEČNÍ ERUPCE

 

Tento snímek vznikl složením dvou snímků pořízených sluneční sondou SDO. Velká sluneční skvrna v blízkosti středu slunečního disku byla částí velké aktivní oblasti v níž se 7. ledna 2014 objevila středně silná sluneční erupce.

Tento snímek vznikl složením dvou snímků pořízených sluneční sondou SDO. Velká sluneční skvrna v blízkosti středu slunečního disku byla částí velké aktivní oblasti v níž se 7. ledna 2014 objevila středně silná sluneční erupce. Obrysy této erupce je možné vidět na přeloženém snímku koróny. Samotná sluneční skupina byla ve skutečnosti 7krát větší než naše planeta.

Především v první polovině ledna 2014 vzbudila zaslouženou pozornost největší pozorovaná sluneční skvrna za posledních 10 let. V této aktivní oblasti, kde se tato skvrna nacházela, došlo po dobu jejího výskytu na přivrácené straně slunečního disku k několika středně velkým erupcím. Kombinovaný snímek jedné z nich přinášíme v snímku měsíce na leden 2014.

Na přelomu 6. a 7. ledna 2014 vzplála středně velká erupce s maximem 7. ledna 2014 v 00:13 UTC. Mohutnost erupce byla klasifikována dle intenzity toku rentgenového záření jako M7.2. Erupce byla snímaná také pomocí přístrojů na palubě sluneční sondy SDO (Solar Dynamics Observatory). Erupce se objevila v největší aktivní oblasti, kde jsme mohli v první polovině ledna pozorovat největší skvrnu za posledních deset let. Sluneční skvrny jsou oblasti na slunečním povrchu vyznačující se silnějšími a složitějšími magnetickými poli na slunečním povrchu.

Sluneční erupce je velmi mohutným zdrojem elektromagnetického záření v širokém rozsahu vlnových délek.  Škodlivé (vysokoenergetické) záření z erupcí však nemůže proniknout skrz zemskou atmosféru a jakkoliv ublížit lidem na povrchu. Ovšem je natolik intenzivní, že může narušit horní vrstvy atmosféry, kudy procházejí například signály z telekomunikačních nebo navigačních družic.

Sluneční sonda SDO (Solar Dynamics Observatory) provozovaná NASA pořizuje snímky Slunce každé1,5 sekundy. Na tomto snímku je zachycena středně velká erupce na středu slunečního disku dne 7. ledna 2014. Zdroj: NASA/SDO

Sluneční sonda SDO (Solar Dynamics Observatory) provozovaná NASA pořizuje snímky Slunce každé 1,5 sekundy. Na tomto snímku je zachycena středně velká erupce u středu slunečního disku dne 7. ledna 2014. Zdroj: NASA/SDO

 

Pokud se o sluneční aktivitu a její dopady do okolí Země a zemské atmosféry a magnetosféry zajímáte, můžete sledovat aktuální stav monitorovaných jevů a veličin, včetně jejich predikce. To můžete buď na našich webových stránkách (například zde)nebo přímo na webu organizace NOAA Space Weather Prediction Center at.

Zdroj: http://www.nasa.gov/content/goddard/nasa-releases-images-of-january-solar-flare/

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.