Snímek měsíce - listopad 2013

Snímek Slunce ze dne 7. prosince 2011 složený z několika snímků pořízených v různé vlnové délce, která odpovídá různým teplotám a tedy i vrstvám ve sluneční atmosféře. Navíc bylo do snímku sluneční koróny zakresleno vypočtené modelové rozložení magnetických siločar.

Vlevo začínáme pohledem na fotosféru, označovanou jako „povrch“ Slunce. Zde teplota dosahuje necelých 6 000 °C a obvykle zde můžeme pozorovat sluneční skvrny.

Další část snímku ukazuje přechodovou vrstvu, oblast mezi relativně chladnou chromosférou a horkou korónou. Teplota zde dosahuje kolem 1 miliónu °C a pozorujeme zde extrémně ultrafialové oblasti spektra. Aktivní oblasti se zde projevují jako jasnější oblasti.

Dále plynule přecházíme do levé, kompozitní části snímku, kombinující tři vlnové délky odpovídající teplotám kolem 2 miliónu °C. V tomto kompozitním snímku jsou zobrazeny struktury magnetického pole vypočteny na základě fyzikálně-matematického modelu. Siločáry magnetického pole jsou částečně viditelné v UV oblasti spektra díky hmotě v nich obsažené. Siločáry magnetického pole vycházejí z aktivních oblastí, klenou se vysoko v koróně a vrací se zpět do aktivních oblastí (skupin slunečních skvrn).

Kdo tvrdí, že je Slunce nudné?

 

Zdroj: http://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/main/item/117

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.