Snímek měsíce únor 2015

Vývoj sluneční aktivity v 24. cyklu

 

Koláž složená ze šesti snímků pořízených družicí SDO (Solar Dynamics Observatory), ukazuje část 24. slunečního cyklu. Snímky zachycují Slunce ve spektrální čáře osmkrát ionizovaného železa ( Fe IX - 171 Å), která nám umožňuje spatřit sluneční korónu. Snímky jsou seřazené chronologicky od května 2010 do března 2014, mezi jednotlivými snímky je tedy devět měsíců. Obrázek neukazuje celý vývoj od slunečního minima do maxima. Současný cyklus začal už v lednu 2008, družice SDO však byla spuštěna až v únoru roku 2010, nicméně vzhledem k pomalému nástupu nového cyklu by chybějící dva snímky vypadaly podobně jako snímek první.

Sluneční cyklus je jedenáctileté období sluneční aktivity, ve kterém se Slunce z minimální aktivity, kdy se nevyskytují téměř žádné aktivní oblasti, dostane do maximální aktivity, kdy je erupčně i radiově nejaktivnější. Po maximu své aktivity se Slunce vrací do minima a začíná tím další cyklus. Toto období nemá přesně jedenáct let, ve skutečnosti se jeho délka pohybuje mezi 9 – 14 lety a souvisí s výměnou slunečních magnetických pólů.

Jako začátek 24. cyklu se uvádí leden 2008, kdy byla pozorována první aktivní oblast, v průběhu roku se však objevila orientace magnetického pole charakteristická pro předcházející 23. cyklus. V roce 2009 od  30.7. do 1. 9. bylo Slunce úplně beze skvrn (celých 32 dní) a až v průběhu podzimu 2009 se začaly pomalu vytvářet bipolární skupiny skvrn.

Maxima nastaly dvě, což je i trochu čitelné z obrázku. Primární bylo v roce 2012 a sekundární v březnu roku 2014. Obě maxima dělí tzv. Gnevyševova mezera, období, kdy došlo ke snížení aktivity. Dne 10. srpna 2013 dokonce nebyla na slunečním disku jediná viditelná skvrna.

O průběhu 24. cyklu od ledna 2008 do března 2014 si můžete přečíst v abstraktu k přednášce, která zazněla v rámci akce na  22. celoštátny slnečný seminár.

 Odkaz na původní zdroj

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.