Snímek Slunce- červen 2013

Komplexní pohled na magnetická pole

Zobrazení magnetický polí na Slunci kombinací několika snímků, měření a výpočtů. Zdroj: Solar Dynamics Observatory

Podpovrchové struktury magnetického pole na Slunci a jeho vnější projevy ve sluneční atmosféře, mohou být zviditelněny kombinací různých snímků Slunce, získaných téměř ve stejnou dobu.

Základem snímku je magnetogram Slunce, který indikuje pomocí světlejších a tmavších tónů silnější magnetická pole obou polarit v aktivních oblastech. Tento základní snímek však není na výsledném snímku dobře patrný. Dále na tento základ vkopírujeme snímek pořízený v extrémní ultrafialové oblasti, na němž vidíme smyčky a oblouky magnetického pole v horké koróně, které vystupují a opět se vracejí do stejných aktivních oblastí. A jelikož se vědci naučili zobrazovat siločáry magnetických polí, můžeme nakonec do snímku vložit jejich projekci na základě výpočtů. Výsledkem je stručné a názorné představení struktur slunečního magnetického pole.

Zveřejněný snímek byl sestaven z jednotlivých snímků pořízených dne 7. června 2013.

Publikováno: 19. června 2013

Převzato ze stránek: Solar Dynamics Observatory

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.