McIntoshova klasifikace slunečních skvrn

CZ - McIntoshova klasifikace slunečních skvrn

SK - McIntoshova klasifikácia slnečných škvŕn

EN - McIntosh Sunspot Group Classification


V roce 1966 představil pan Patric McIntosh klasifikaci skvrn, která měla být vylepšením Curyšské klasifikace. Ta byla vytvořena za účelem předpovědi slunečních erupcí, ale neukázala se jako příliš účinná. McIntosova klasifikace charakterizuje sluneční skvrny pomocí tří kritérií: konfigurace skupiny slunečních skvrn, typ penumbry největší skvrny a vývojový typ skupiny. Po zavedení tohoto systému se velmi zpřesnila predikce erupcí. V současné době například víme, že pokud aktivní oblast bude klasifikována jako Fsi, Fki nebo Fkc, proběhne v ní erupce třídy M do 24 hodin s pravděpodobností téměř 100%. U třídy Fkc je dokonce 50% pravděpodobnost, že dojde k erupci o mohutnosti X.

Tato klasifikace se používá k určení klasifikační hodnota (CV), která charakterizuje schopnost skupiny slunečních skvrn přežít co nejdelší dobu.


První symbol  - využívá Curyšskou klasifikaci mimo typu G a J

Symbol  Popis
A unipolární skupina bez penumbry, první nebo poslední vývojová fáze skupiny
B bipolární skupina bez penumbry (penumbra není u žádné skvrny)
C bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny (obvykle u největší skvrny)
D bipolární skupina s penumbrami u skvrn, skupina není větší než 10° heliografické délky
E bipolární skupina s penumbrami u skvrn, skupina je větší než 10°, ale nepřesahuje délku 15°
F bipolární skupina s penumbrami u skvrn, skupina je větší než 15° heliografické délky
H unipolární skupina s penumbrou, obvykle vzniká rozpadem bipolární skupiny 

Unipolární skupina - samostatná skvrna nebo skupina skvrn, velikost skupiny nepřesahuje 3° heliografické šířky. V klasifikaci H se vzdálenost vztahuje k okraji penumbry nikoli umbry.
Bipolární skupina - skupina dvou nebo více skvrn, která je větší než 3° heliografické šířky.

Druhý symbol - penumbra největší skvrny, skvrna nemusí být nutně vedoucí:

Symbol Popis
 x  skvrna nemá penumbru (první symbol může být tedy pouze A nebo B)
r penumbra v zárodku, šířka penumbry okolo 3", je spíše zrnitá než vláknitá
s malá symetrická vláknitá penumbra kruhového tvaru, průměr skvrny nepřesahuje velikost 2,5°
a malá nepravidelná penumbra, průměr skvrny nepřesahuje velikost 2,5°
h velká symetrická penumbra, průměr skvrny je větší než 2,5°
k velká nepravidelná penumbra průměr skvrny je větší než 2,5°


Třetí symbol - rozložení skvrn v rámci skupiny

Symbol  Popis
x jednoduchá skvrna
o otevřená konfigurace - skupina skvrn obsahuje pouze vedoucí a chvostovou skvrnu
i přechodná konfigurace - mezi chvostovou a vedoucí skvrnou se vyskytuje spousta malých skvrn bez výrazné penumbry
c kompaktní konfigurace -  mezi chvostovou a vedoucí skvrnou se vyskytuje aspoň jedna skvrna s výraznou penumbrou

Změna konfigurace skupiny v čase

Možné kombinace symbolů:

Vývojový typ skupiny Penumbra největší skvrny Konfigurace Číslo typu
A x x 1
B x o i 2
C r s a h k o i 10
DEF r o i 6
DEF s a h k o i c 36
H r s a h k x 5

 

Klasifikace byla poprvé představena v roce 1966 jejím autorem Patrickem McIntoshem. Klasifikace přispěla ke studiu vztahů mezi erupcemi a slunečními skvrnami a pomohla zpřesnit předpovědi erupcí v aktivních oblastech. 

Obrázek převzat ze stránky Icas-astronomy.org

Obrázek ukazuje soustavu snímků se slunečními skvrnymi z 9. července 2000. U každé snímku je i McIntoshova klasifikace. (Zdroj)

 

Zdroje:

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.