Sluneční skupina VM

Co je to sluneční skupina?

Sluneční skupina pracující při Hvězdárně Valašské Meziříčí, p.o. je volné a dobrovolné seskupení zájemců o pozorování Slunce, sluneční fyziku, popularizaci astronomie apod. Většina současných aktivních členů jsou studenti a studentky středních a vysokých škol.

Členové této skupiny se samostatně podílejí nejen na odborných pozorováních projevů sluneční aktivity v rámci pozorovacího programu Hvězdárny Valašské Meziříčí, ale také na řadě dalších aktivit. Mezi ně patří například postupná digitalizace několika desítek let pozorování projevů sluneční aktivity fotografickou technikou (tedy digitalizace negativů), jejich zpracování, popis, archivace apod. Významnou činností je také podíl na popularizaci astronomie a aktivní pomoc při akcích pro veřejnost.

Členové sluneční skupiny se také aktivně podílejí na tvorbě webových stránek www.pozorovanislunce.eu (www.pozorovanieslnka.eu), v rámci svých možností se také navzájem vzdělávají a předávají zkušenosti. V rámci odborné pozorovatelské činnosti připravuji podklady pro odborné publikace i populární články, případně sami publikují.

 

Náplň činnosti a aktivity

Rozsah činnosti není nijak striktně omezen a je vždy jen otázkou časových možností jednotlivých aktivních členů i jejich zájmem.

Hlavní skupiny aktivity lze rozdělit následovně:
 1. Digitalizace, zpracování snímků a tvorba katalogu protuberancí a postupná digitalizace fotografických archivů
 2. Pozorování projevů sluneční aktivity dle zvolených priorit a řešených otázek
 3. Publikování výsledků práce skupiny
 4. Stáže na Hvězdárně Valašské Meziříčí i dalších pracovištích
 5. Aktivní vyhledávání a příprava relevantních projektů a získávání zdrojů pro činnost

 

V oblasti pozorování projevů sluneční aktivity jsou stanoveny následující priority:

 • časový a prostorový vývoj erupcí v chromosféře a jejich vliv na konfiguraci filamentů (protuberancí) v aktivní oblasti a jejím okolí
  • vlastní pohyby skvrn, filamentů apod.
  • vztahy erupcí a protuberancí
  • eruptivní filamenty
 • projevy změn morfologie aktivních oblastí ve fotosféře a chromosféře v závislosti na intenzitě a časovém průběhu erupční aktivity oblasti (jejich vztahy a kauzalita)
  • typické konfigurace aktivních oblastí (přibližování skupin, spirálové tvary, satelitní skupiny apod.) – dopady na erupční aktivitu a trendy
  • dopady výrazných erupčních sekvencí na morfologii oblasti
 • časový a prostorový výskyt protuberancí typu výtrysk (surge) (nejen) v aktivních oblastech (Kde jsou tyto jevy ukotveny v chromosféře? Jsou rekurentní? Odhad celkové energie v rámci času.)
  • zpracování a proměření dlouhých časových řad pozorování
  • monitoring vybraných skupin
 • morfologie a dynamika aktivních protuberancí (zejména eruptivních)
  • sledování dynamiky (pohyb, hmotnost, těžiště, rychlosti)
 • monitoring aktivních oblastí

Členové se také dle svých možností zapojují do přípravy a realizací vzdělávacích akcí pro užší skupiny zájemců i akcí pro širokou veřejnost.

 

Možnosti spolupráce

Sluneční skupina není uzavřenou komunitou a vítá každého zájemce o dlouhodobější spolupráci ve všech výše uvedených oblastech. Pokud máte o činnost v této skupině zájem, určitě se nám ozvěte (kontakty jsou uvedeny níže).

Díky spolupráci v rámci skupiny získáte řadu zkušeností, můžete se mnohému naučit, můžete rozvinout své pozorovatelské či badatelské zájmy, uděláte kus dobré práce. V neposlední řadě se seznámíte s řadou zajímavých lidí, kteří se mohou stát vašimi přáteli. Navíc se můžete mnohému přiučit od zkušenějších členů skupiny.

 

Kontakty

Pokud Vás informace o sluneční skupině zaujaly a chcete se na něco zeptat nebo se k nám přidat, kontaktujte nás na e-mailu slunecni.skupina@pozorovanislunce.eu, telefonu +420 571 611 928 nebo nás můžete po předchozí domluvě i osobně navštívit.

Kontaktní osoby Libor Lenža a Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.

 

Snímky z činnosti

Pozorování Slunce v kopuli odborného pracoviště valašskomeziříčské hvězdárny.  Pořizování přehledových snímků sluneční chromosféry na pozorovací plošině.

Pracovní diskuse a zpracovávání napozorovaných dat.   Zpracování napozorovaných dat.

Pozorování sluneční chromosféry pomocí CCD kamery.   Workshop zaměřený na pozorování Slunce - projekt KOSOAP.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Rok 2019 - Slunce 281 dní beze skvrn!

08.01.20

V minulém článku (z 17. 12. 2019) jsme informovali o překročení rekordu (kosmického věku) v počtu dní, kdy bylo Slunce v roce 2019 bez slunečních skvrn. Nyní přinášíme konečné číselné údaje. Hodnota tohoto rekordu se zastavila na čísle 281 dní (což je 77%).    

Rekord v počtu dní bez slunečních skvrn!

17.12.19

Už nyní (od 15.12.) byl překonán rekordní počet dní, kdy bylo Slunce "čisté" - bez jediné sluneční skvrny. Rekord kosmického věku platil donedávna pro rok 2008, kdy byl počet dní beze skvrn 268. Do konce roku nám ještě několik dní zbývá, proto s největší pravděpodobností není ještě toto číslo konečné. Jak to nakonec dopadne, budeme informovat po Novém roce.

Kosmické záření se blíží ke svému rekordu

25.10.19

Solarní minimum je tu a je hluboké. Počty slunečních skvrn naznačují, že je jedním z nejhlubších minim kosmického věku. Magnetické pole Slunce (a sluneční vítr) slábne a dovoluje vnikat dalšímu kosmickému záření do Sluneční soustavy.  Detektory neutronů na Geofyzikální observatoři Sodankyla v Oulu (Finsko) ukazují, že kosmické záření není daleko od svého rekordu.