O projektu

Pohled na budovu odborného pracoviště Hvězdárny valašské Meziříčí, p.o.Hlavní myšlenkou a záměrem projektu Se Sluncem společně, umocněného úspěšnou realizací již ukončeného projektu KOSOAP, je vybudování vzdělávacích kapacit pro specifické formy vzdělávání v příhraničním regionu. Díky tomu prohloubit přeshraniční spolupráci nejen na úrovni organizací a vzdělávacích činností, ale také na úrovni jednotlivých občanů obou zemí.

Zkušenosti ukázaly, že o vzdělávání prostřednictvím praktické činnosti je mezi žáky a studenty zájem a že se tato forma stále více uplatňuje oproti klasické přednášce. Projekt Se Sluncem společně je orientován na dovybavení přeshraničního vzdělávacího a výukového centra pro pozorování Slunce a pořízení a zpracování digitálních obrazových dat společně se vzdělávacími aktivitami využívajícími nově vybudovanou vzdělávací infrastrukturu.

Pozorování Slunce na Kysucké hvezdárni v Kysuckom Novom Meste.Projekt je orientován převážně na žáky a studenty, pracovníky vzdělávacích institucí, ale také na vybudování přeshraniční komunikační platformy (specializovaných webových stránek) a společné přeshraniční vzdělávací aktivity. Motivačním prvkem je pak přeshraniční fotografická soutěž zaměřená na Slunce a jeho využití ve fotografii.

Relativně malými náklady dojde k efektivní proměně stávajícího pracoviště na moderní vzdělávací a výukové centrum využívající digitální technologie a na to navázané zpracování a archivaci dat (IT). Ve značné míře využíváme již stávající techniku a vybavení.

Velký význam v rozvoji přeshraniční spolupráce vidíme také ve vytvoření společné komunikační platformy v oblasti pozorování Slunce a digitální fotografie. Pozorování Slunce je z pohledu školní výuky výhodnější, jelikož je možné jej realizovat i v době klasické školní výuky (tedy ve dne), včetně návštěv tohoto speciálního vzdělávacího a výukového centra.

Stávající vybavení kopule odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.Na zlepšení vzdělávacího procesu a přeshraniční spolupráce jsou zaměřeny vzdělávací aktivity projektu. Zásadním přínosem pro účastníky těchto akcí (při těch dlouhodobějších) je vlastní samostatná práce, možnost pořízení vlastních dat, pochopení nejen základů sluneční fyziky, ale také procesů pořízení, kalibrace, zpracování a interpretace napozorovaných dat.

Domníváme se, že právě existující technické, personální i odborné vybavení naší observatoře je pro vybudování přeshraničního vzdělávacího a výukového centra této kategorie efektivní a velmi vhodné (i s ohledem na dopravní dostupnost z ČR i SR).

Partnery projektu jsou Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žilině.

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Logo projektu Se Sluncem společně

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Rok 2019 - Slunce 281 dní beze skvrn!

08.01.20

V minulém článku (z 17. 12. 2019) jsme informovali o překročení rekordu (kosmického věku) v počtu dní, kdy bylo Slunce v roce 2019 bez slunečních skvrn. Nyní přinášíme konečné číselné údaje. Hodnota tohoto rekordu se zastavila na čísle 281 dní (což je 77%).    

Rekord v počtu dní bez slunečních skvrn!

17.12.19

Už nyní (od 15.12.) byl překonán rekordní počet dní, kdy bylo Slunce "čisté" - bez jediné sluneční skvrny. Rekord kosmického věku platil donedávna pro rok 2008, kdy byl počet dní beze skvrn 268. Do konce roku nám ještě několik dní zbývá, proto s největší pravděpodobností není ještě toto číslo konečné. Jak to nakonec dopadne, budeme informovat po Novém roce.

Kosmické záření se blíží ke svému rekordu

25.10.19

Solarní minimum je tu a je hluboké. Počty slunečních skvrn naznačují, že je jedním z nejhlubších minim kosmického věku. Magnetické pole Slunce (a sluneční vítr) slábne a dovoluje vnikat dalšímu kosmickému záření do Sluneční soustavy.  Detektory neutronů na Geofyzikální observatoři Sodankyla v Oulu (Finsko) ukazují, že kosmické záření není daleko od svého rekordu.