Archivy pozorování

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. zveřejňuje výsledky svých odborných pozorovatelských aktivit různou formou. V oblasti pozorování projevů sluneční aktivity jsme přistoupili ke komplexnímu zveřejnění vybraných a použitelných pozorovacích materiálu v podobě snímků.

Za dobu více než 50 let aktivní pozorovatelské činnosti vznikl bohatý archiv pozorování převážně v podobě fotografických snímků resp. negativů. V rámci činnosti Sluneční skupiny ve spolupráci s odbornými pracovníky postupně pozorovací archivy negativů digitalizujeme, upravujeme, popisujeme a připravujeme ke zveřejnění. Jedná se o časově velmi náročnou činnost, proto budou archivy publikovány postupně tak, jak se nám bude dařit jejich zpracování a konverze.

Kromě zpracování a zveřejnění pozorovacích materiálů z fotografických materiálů budeme zveřejňovat také údaje a snímky z éry videopozorování (převážně protuberancí a chromosféry) pomocí klasických TV CCD kamer. V posledních letech již většinu pozorování projevů sluneční aktivity provádíme pomocí moderních CCD kamer G1-2000.

Díky podpoře Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 jsme mohli dobudovat přeshraniční Vzdělávací a výukové centrum – sluneční observatoř v prostorách budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Díky tomu se významně rozšířily nejen naše vzdělávací možnosti, podpora přeshraniční spolupráce, ale také možnosti rutinních pozorování projevů sluneční aktivity (od fotosféry, přes pozorování v čáře vápníku až po chromosféru a protuberance). I tyto snímky budou po kalibraci a výběru postupně zveřejňovány a budou tak přístupné nejen další odborné práci, ale také studentům pro školní i mimoškolní aktivity, vzdělávání apod.
 

VSTUP DO FTP ARCHÍVŮ POZOROVÁNÍ SLUNCE HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, P. O.

 

Archivy pozorovaní FTP

Pozorovací archivy jsou rozděleny do čtyř základních částí podle druhu pozorování či vlnové délky. Podrobnější informace k logice názvů souborů a jejich popis najdete níže. FTP prostor je rozdělen na pět částí:

  • calcium - pozorování v čáře vápníku CaK (celkové snímky)
  • chromosphere - pozorování v čáře vodíku H-alfa (celkové snímky)
  • photosphere - pozorování v integrální čáře případně v pásu s maximální propustnost na 540 nm a šířkou propustnosti 8 nm (Solar Continuum)
  • prominences - pozorování v čáře vodíku H-alfa (detailní i celkové snímky)
  • documents - mapy pozorování, seznam pozorovaných erupcí, informace o napozorovaných datech

Archivy budou naplňovány postupně tak, jak se nám bude dařit data zpracovávat a připravit k publikování.
V případě dotazů na archiv pozorování, jeho možnosti a využití se obraťte na slunecni.skupina@pozorovanislunce.eu.

 

Názvy souborů a jejich popis

Adresář - Calcium

Obecný formát názvu souboru:
CNOAAN_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS_NNNN_final
Příklad názvu souboru:
C11236_2011-06-22_06-32-19_0065_final
 
CNOAAN
číslo oblasti NOAA - a „C“ vpředu jako čára vápníku; pokud se nejedná o detailní snímek v čáře vápníku, ale o celkový snímek, použije se místo NOAAN akronym CWDISC
YYYY-MM-DD_HH-MM-SS
datum a čas pořízení snímku ve standardním formátu rok-měsíc-den-hodina-minuta- sekunda - čas UT
NNNN
pořadové číslo snímku v sérii pro identifikaci (v případě většího počtu pozorování budeme na tento server vybírat jen některé snímky)
  VSTUP DO ARCHIVU

 

Adresář - Chromosphere

Obecný formát názvu souboru:
HNOAAN_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS_NNNN_final
Příklad názvu souboru:
H11236_2011-06-22_06-32-19_0065_final
 
HNOAAN
číslo oblasti NOAA - a „H“ vpředu jako čára; pokud se nejedná o detailní snímek v čáře vápníku, ale o celkový snímek, použije se místo NOAAN akronym HWDISC
YYYY-MM-DD_HH-MM-SS
datum a čas pořízení snímku ve standardním formátu rok-měsíc-den-hodina-minuta- sekunda - čas UT
NNNN
pořadové číslo snímku v sérii pro identifikaci (v případě většího počtu pozorování budeme na tento server vybírat jen některé snímky)
  VSTUP DO ARCHIVU

 

Adresář - Photosphere

Obecný formát názvu souboru:
VNOAAN_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS_NNNN_final
Příklad názvu souboru:
V11236_2011-06-22_06-32-19_0065_final
 
VNOAAN
číslo oblasti NOAA - a „V“ vpředu jako visual tedy viditelné světlo; pokud se nejedná o detailní snímek v čáře vápníku, ale o celkový snímek, použije se místo NOAAN akronym VWDISC
YYYY-MM-DD_HH-MM-SS
datum a čas pořízení snímku ve standardním formátu rok-měsíc-den-hodina-minuta- sekunda - čas UT
NNNN
pořadové číslo snímku v sérii pro identifikaci (v případě většího počtu pozorování budeme na tento server vybírat jen některé snímky)
  VSTUP DO ARCHIVU

 

Adresář - Prominences

Obecný formát názvu souboru:
YYYY-MM-DD_HH-MM-SS_solarpromVM_NN
Příklad názvu souboru:
1998-07-21_10-12-52_solarpromVM_01
 
YYYY-MM-DD_HH-MM-SS
datum a čas pořízení snímku ve standardním formátu rok-měsíc-den-hodina-minuta- sekunda - čas UT
NN
pořadové číslo snímku v sérii pro identifikaci (v případě většího počtu pozorování budeme na tento server vybírat jen některé snímky)
  VSTUP DO ARCHIVU
 

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Rok 2019 - Slunce 281 dní beze skvrn!

08.01.20

V minulém článku (z 17. 12. 2019) jsme informovali o překročení rekordu (kosmického věku) v počtu dní, kdy bylo Slunce v roce 2019 bez slunečních skvrn. Nyní přinášíme konečné číselné údaje. Hodnota tohoto rekordu se zastavila na čísle 281 dní (což je 77%).    

Rekord v počtu dní bez slunečních skvrn!

17.12.19

Už nyní (od 15.12.) byl překonán rekordní počet dní, kdy bylo Slunce "čisté" - bez jediné sluneční skvrny. Rekord kosmického věku platil donedávna pro rok 2008, kdy byl počet dní beze skvrn 268. Do konce roku nám ještě několik dní zbývá, proto s největší pravděpodobností není ještě toto číslo konečné. Jak to nakonec dopadne, budeme informovat po Novém roce.

Kosmické záření se blíží ke svému rekordu

25.10.19

Solarní minimum je tu a je hluboké. Počty slunečních skvrn naznačují, že je jedním z nejhlubších minim kosmického věku. Magnetické pole Slunce (a sluneční vítr) slábne a dovoluje vnikat dalšímu kosmickému záření do Sluneční soustavy.  Detektory neutronů na Geofyzikální observatoři Sodankyla v Oulu (Finsko) ukazují, že kosmické záření není daleko od svého rekordu.