Slunce

Východ SlunceVycházející naoranžovělý disk Slunce představoval už před mnoha desíti tisíci lety pro naše předky něco velmi magického a přitažlivého. Sluneční disk byl dárce tepla a světla - dárce života. Ať chceme nebo ne, je jím dodnes. Díky sluneční energii se mohl na Zemi život rozvinout do dnešní bohatosti forem a druhů.

Slunce je nejen zdrojem života, ale také lidské inspirace, pokory. Je však také výzvou těm, kteří se snažili, snaží a dozajista budou snažit odhalit jeho četná tajemství. Generace astronomů a v posledních desítkách let především slunečních fyziků postupně odhalují jednotlivé střípky celkové mozaiky našeho poznání o tom, jak Slunce funguje, proč je takové jaké je, proč vykazuje takovou aktivitu se svými typickými projevy.

Slunce a jeho výzkum je však důležitý i pro řadu dalších astronomů, astrofyziků a fyziků, jelikož je to zatím jediná hvězda, kterou můžeme relativně velmi podrobně studovat. Slune nám slouží jako jakýsi etalon vůči němuž porovnáváme hvězdy ostatní. Tím se zároveň snažíme lépe porozumět samotnému Slunci.

V této sekci webových stránek najdete základní informace o naší nejbližší hvězdě, o Slunci, rozdělených do několika oblastí. Předpokládáme, že tato část webu nebude nikdy zcela dokončena a bude průběžně doplňována, rozšiřována a korigována tak, aby přinášela pokud možno aktuální přehled základních poznatků z vybraných oblastí našeho poznání o Slunci. Vyberte si, co vás zajímá.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

 

STRUKTURA SLUNCE

 

PROJEVY SLUNEČNÍ AKTIVITY

 

EFEKTY SLUNEČNÍ AKTIVITY

VÝZKUM SLUNCE

ENERGIE ZE SLUNCE

     

 


 

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.