Soutěžní podmínky a zadání

Fotografická soutěž je určena všem zájemcům ve věku od 12 let a je rozdělena do dvou věkových kategorií.  Soutěže se může zúčastnit každý zájemce bez omezení místa svého trvalého bydliště, či národnosti.

Materiály k soutěži ke stažení a tisku jsou umístěny na konci této stránky.

Vyhlášené soutěžní kategorie

Kategorie 1. – žáci a studenti        12-18 let
Kategorie 2. – dospělí                    19 let a více

Příslušnost do věkové kategorie se posuzuje podle dne, ve kterém byly práce do soutěže pořadatelem prokazatelně přijaty.

Vyhlášená soutěžní témata

(A) Odborný a technický snímek Slunce, projevů jeho aktivity, zajímavých úkazů a jevů

Předpokládaný obsah soutěžních prací:
  • celkové či detailní snímky (či série* snímků) Slunce
  • snímky projevů sluneční aktivity (například snímky slunečních skvrn, erupcí, filamentů, protuberancí aj. v různých vlnových délkách)
  • snímky jevů a úkazů

* Maximální počet jednotlivých snímků v sérii je stanoven na 12.

(B) Společně se Sluncem - variace na téma Slunce

Předpokládaný obsah soutěžních prací:
  • projevy slunečního záření či slunečního větru (optické jevy v atmosféře, polární záře, apod.)
  • snímky z akcí pro veřejnost či školy zaměřených na pozorování Slunce
  • záběry se vztahem k výzkumu či pozorování Slunce (observatoře, dokumentace vašeho pozorování, …)
  • snímky demonstrující metody zpracování digitálního obrazu slunečních pozorování, apod.
  • volné variace na téma Slunce bez omezení témat s motem Společně se Sluncem
  • jedinou podmínkou je, že snímky či série* snímků naplňují moto tohoto soutěžního tématu

* Maximální počet jednotlivých snímků v sérii je stanoven na 6.

Pokud organizátor soutěže vyhodnotí, že zaslaná soutěžní práce nespadá do vyhlášeného tématu, oznámí tuto skutečnost soutěžícímu na jim uvedený kontakt.

Soutěžní práce

Do soutěže jsou přijímány pouze snímky v elektronické podobě. Nezáleží na tom, jakou technikou byly pořízeny, ale musí být převedeny do digitální podoby a přitom splňovat minimální požadavky kladené na soutěžní snímky (viz níže). Při dodržení tohoto požadavku můžete použít třeba i fotoaparát v mobilním telefonu, webkameru apod.

V případě, že autor zašle sérii snímků, pak z nich vybere jeden, který bude používán jako náhledový obrázek pro odkaz k sérii snímků. Takto vybraný snímek označí heslem „úvodní“. Pokud takové označení u série snímků autor neudělá, bude k těmto účelům použit první snímek ze série.

Každý z účastníků může poslat soutěžní práce do obou soutěžních témat ve své věkové kategorii. Autorem jednoho soutěžního snímku (série) může být i více autorů. Maximální počet soutěžních prací pro každou kategorii a jednoho soutěžícího je stanoven na tři.

Technická specifikace a požadavky na soutěžní snímky

Do soutěže se přijímají výhradně digitální snímky v obvyklých bitmapových formátech: jpg, tif, png.
Minimální velikost snímku je 800×600, maximální 1600×1200 obrazových bodů. Bitová hloubka 8 bitů.

Součástí soutěžního snímku je snímek sám (či série snímků) a vyplněný soutěžní formulář. Ten je dostupný v elektronické podobě na webu projektu Se Sluncem společně.

Za správnost informací uvedených v soutěžním formuláři je zodpovědný soutěžící. Na chybně nebo nedostatečně vyplněný formulář bude autor upozorněn. Nesjedná-li nápravu, bude práce ze soutěže vyloučena.

Osobní údaje

Účastníci dávají souhlas s použitím svých osobních údajů požadovaných podmínkami soutěže. Tyto osobní údaje jsou poskytnuty výhradně za účelem této soutěže a nebudou předávány žádným třetím stranám.

Hodnocení

Soutěžní práce vyhodnotí pětičlenná porota sestavená organizátorem. Porotci nebudou honorováni. Porota stanoví pořadí prací v jednotlivých tematických i věkových kategoriích.

Rozhodnutí poroty je neodvolatelné.

Ocenění

Úspěšní autoři na prvních třech místech budou odměněni drobnými věcnými cenami (publikace, paměťovými médii a dalšími drobnými věcnými cenami – jejich popis bude zveřejněn do konce soutěže na webových stránkách soutěže).

Pro absolutního vítěze je připravena hlavní cena: přenosný a skladný dalekohled Dobson 130/60 mm.

Dále budou úspěšní soutěžící (prvních 10 míst v každé kategorii a tématu) osloveni s nabídkou účasti na jednodenním závěrečném soustředění účastníků fotografické soutěže. Akce se uskuteční v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí. Součástí programu budou i populárně-odborné přednášky, besedy a krátké ukázky a workshopy. Bude to také dobrá příležitost ke vzájemnému setkání, poznávání a navazování kontaktů. Náklady na účast (tedy honoráře přednášejícím, stravu účastníků) hradí pořadatel soutěže.

Na webových stránkách projektu budou publikovány všechny snímky přijaté do soutěže. Zveřejňování přijatých snímků bude průběžné. Po vyhodnocení soutěže budou vítězné snímky či série publikovány na zvláštní stránce vítězů. Zveřejněny budou včetně stručných informací o autorech, případně s kontakty pro možnost vzájemné výměny zkušeností a spolupráci. Všechny pořízené snímky budou bez časového omezení k dispozici pro tvorbu a aktualizaci komunikační platformy projektu - webových stránek, vždy s uvedením autora.

Důležitá informace!

Zasláním snímku (série snímků) na uvedenou e-mailovou či poštovní adresu potvrzuje soutěžící svůj souhlas se zněním pravidel a podmínek soutěže a zároveň tím potvrzuje, že se s podmínkami soutěže seznámil a porozuměl jim. Dále souhlasí s uveřejněním snímku (série) na webových stránkách www.pozorovanislunce.eu a www.pozorovanieslnka.eu bez omezení doby včetně všech požadovaných informací. Dále soutěžící souhlasí s uveřejněním snímků v médiích výhradně v souvislosti s propagací a publicitou projektu po dobu udržitelnosti projektu, a to bez náhrady na honorář.

Honoráře, pořadí či hodnocení snímků nejsou právně vymahatelné.

Kam soutěžní snímky odeslat?

Soutěžní snímky můžete odeslat buď elektronickou poštou (e-mailem) na adresu jsrba@astrovm.cz, do předmětu e-mailu vepsat heslo „Fotografická soutěž Společně se Sluncem – Jméno Příjmení autora“. Součástí e-mailu musí být soutěžní snímky a úplně vyplněný soutěžní formulář.

Soutěžní snímky je možno také doručit uložené na CD-ROM vložené do poštovní obálky a tu předat osobně na podatelně Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. nebo poslat poštou na adresu Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí. Účastníci soutěže ze Slovenské republiky mohou CD-ROM předat osobně nebo poslat poštou na adresu Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný Val č. 20, 010 01 Žilina.

Obálku vždy označte čitelným a viditelným nápisem „Fotografická soutěž Společně se Sluncem“. Pro posouzení dodržení termínu ukončení soutěže se bere datum obdržení zásilky pořadatelem soutěže.

Materiály k soutěži ke stažení

Podmínky soutěže (pdf; 536 kb)

Soutěžní formulář (doc, 352 kb)

Informační letáček k soutěži pro tisk (pdf, 2,11 MB)
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?