Erupčně aktivní Slunce – červen 2014

13.06.2014

Poslední cyklus sluneční aktivity nepatří k těm nejmohutnějším a netrpělivě se očekávalo kdy nastane maximum činnosti. Jak se zdá už ho máme za sebou, ale přesto v některých obdobích o sobě dává Slunce velmi razantně znát.

Pozorování projevů sluneční aktivity v kopuli odborného pracoviště.Ve dnech 10. a 11. června 2014 se na Hvězdárně Valašské Meziříčí podařilo napozorovat několik silnějších erupcí. Rádi se s vámi o několik snímků těchto aktivních projevů sluneční aktivity podělíme. Pozorování probíhalo v kopuli odborného pracoviště a na pozorovací plošině hvězdárny systémem pro synoptická pozorování Slunce. Podařilo se nám napozorovat několik erupcí, a to i přes nepříliš kvalitní pozorovací podmínky, jak ve spektrální čáře vodíku H-alfa (cca 656 nm), tak spektrální čáře jednou ionizovaného vápníku CaII K (cca 393 nm).

I když bylo na počátku června na Slunci několik aktivních oblastí, výraznější erupční aktivita (tedy erupce rentgenovské klasifikace M nebo X) nebyla. To se změnilo ve chvíli, kdy se na východním okraji slunečního disku objevila aktivní oblast s označením NOAA 12087. Tato aktivní oblast se nedlouho po svém objevení ohlásila dvěma erupcemi klasifikace X2.2 a X1.5. První z nich začala přibližně v 11:35 UT a druhá ve 12:30 UT. Situaci zachycuje graf 5minutových toků rentgenového záření na následujícím grafu.

Graf 5-minutových toků rentgenova záření s dobře patrnými erupcemi třídy X dne 10. 6. 2014

Graf 5-minutových toků rentgenového záření s dobře patrnými erupcemi třídy X dne 10. 6. 2014.

 

Lépe je časový průběh uvedených erupcí patrný na detailním grafu 1minutových toků rentgenového záření, kde jsou patrné i detaily v křivce intenzit. Obě zachycené erupce byly ve stejné oblasti (NOAA 12087).

Graf 1minutových toků rentgenova záření erupcí dne 10. 6 .2014

Graf 1minutových toků rentgenového záření erupcí dne 10. 6 .2014

 

Lokalizaci obou erupcí na sluneční disku, včetně jejich vzhledu, zachycují níže uvedené snímky Slunce ze synoptických dalekohledů. Snímky jsou pořízeny přes filtr H-alfa a dalekohled LUNT LS60TC Ha/B1200 CCD kamerou G1-2000 (na snímcích je odečten jen temný proud).

Celkový snímek Slunce ze dne 10. 6. 2014 v 11:43:46 UT. Erupci najdete na východním okraji (vlevo).

Celkový snímek Slunce ze dne 10. 6. 2014 v 11:43:46 UT. Erupci najdete na východním okraji (vlevo). Snímek je upraven tak, aby bylo možné vidět i protuberance nad slunečním okrajem.

Celkový snímek Slunce ze dne 10. 6. 2014 v 11:46:51 UT. Erupci najdete na východním okraji (vlevo).

Celkový snímek Slunce ze dne 10. 6. 2014 v 11:46:51 UT. Erupci najdete na východním okraji (vlevo).

Celkový snímek Slunce ze dne 10. 6. 2014 v 11:53:59 UT. Erupci najdete na východním okraji (vlevo).

Celkový snímek Slunce ze dne 10. 6. 2014 v 11:53:59 UT. Erupci najdete na východním okraji (vlevo). Erupce již slábne.

Pozorování detailními dalekohledy bylo mnohem více rušeno nepříznivými pozorovacími podmínkami (vysoká oblačnost, silný neklid vzduchu aj.). Přesto se nám podařilo zaregistrovat téměř celý průběh erupce jak v čáře H-alfa, tak v čáře jednou ionizovanéo vápníku. V čáře vápníku je možno pozorovat zajímavé struktury přímo v místě zjasnění.

Detailní snímek v jednou ionizovaném vápníku aktivní oblasti NOAA12087 zobrazuje zajímavé struktury ve zjasnění v místě erupce. Snímek byl pořízen dne 10. 6. 2014 v 11:45:18 UT.

Detailní snímek v jednou ionizovaném vápníku aktivní oblasti NOAA12087 zobrazuje zajímavé struktury ve zjasnění v místě erupce. Snímek byl pořízen dne 10. 6. 2014 v 11:45:18 UT.

Stejná aktivní oblast jako na předchozím obrázku. Snímek je však pořízen v čáře H-alfa (jsou dobře patrné horší pozorovací podmínky). Snímek ze dne 10. 6. 2014 v 11:45:38 UT.

Stejná aktivní oblast jako na předchozím obrázku. Snímek je však pořízen v čáře H-alfa (jsou dobře patrné horší pozorovací podmínky). Snímek ze dne 10. 6. 2014 v 11:45:38 UT.

 

Za necelých dvacet minut po poklesu toku rentgenového záření na původní úroveň došlo ve stejné aktivní oblasti k další erupci, která dosáhla mohutnosti X1.5. Na pořízených detailích i synoptických snímcích se v pozdějších fázích erupce daly dobře pozorovat poerupční smyčky (post-flare loops) v čáře vodíku H-alfa.

Celkový snímek Slunce se zachycenou erupcí (vlevo na okraji disku). Snímek byl pořízen dne 10. 6. 2014 ve 13:02:45 UT.

Celkový snímek Slunce se zachycenou erupcí (vlevo na okraji disku). Snímek byl pořízen dne 10. 6. 2014 ve 13:02:45 UT.

Celkový snímek Slunce se zachycenou erupcí (vlevo na okraji disku). Snímek byl pořízen dne 10. 6. 2014 ve 13:04:53 UT. Jsou již patrny zárodky formujících se poerupčních smyček.

Celkový snímek Slunce se zachycenou erupcí (vlevo na okraji disku). Snímek byl pořízen dne 10. 6. 2014 ve 13:04:53 UT. Jsou již patrny zárodky formujících se poerupčních smyček.

Detailní snímek aktivní oblasti NOAA 12087 v čáře jednou ionizovaného vápníku ze dne 10. 6. 2014 pořízený dne 12:45:37 UT. Jsou velmi dobře patrná intenzivní zjasnění v erupčních kanálech.

Detailní snímek aktivní oblasti NOAA 12087 v čáře jednou ionizovaného vápníku ze dne 10. 6. 2014 pořízený ve 12:45:37 UT. Jsou velmi dobře patrná intenzivní zjasnění v erupčních kanálech.

Detailní snímek aktivní oblasti NOAA 12087 v čáře vodíku ze dne 10. 6. 2014 pořízený dne 12:46:32 UT. Jsou velmi dobře patrná intenzivní zjasnění v erupčních kanálech.

Detailní snímek aktivní oblasti NOAA 12087 v čáře vodíku ze dne 10. 6. 2014 pořízený ve 12:46:32 UT. Jsou velmi dobře patrná intenzivní zjasnění v erupčních kanálech. Kvalita snímku je bohužel nízká díky nepříznivým pozorovacím podmínkám.

Detailní snímek aktivní oblasti NOAA 12087 v čáře vodíku ze dne 10. 6. 2014 pořízený dne 13:05:16 UT. Na snímku jsou už viditelné poerupční smyčky.

Detailní snímek aktivní oblasti NOAA 12087 v čáře vodíku ze dne 10. 6. 2014 pořízený ve 12:46:32 UT. Jsou velmi dobře patrná intenzivní zjasnění v erupčních kanálech.

 

Aktivní oblast si však zachovala erupční kondici i v dalším dni, a hned 11. 6 .2014 předvedla další erupce. Ty sice nedosáhly takové mohutnosti, ale i tak se jednalo o relativně velké erupce. Časový vývoj rentgenového toku vidíme na níže uvedném grafu.

Graf 5-minutových toků rentgenova záření s dobře patrnými erupcemi třídy X dne 11 6. 2014.

Graf 5-minutových toků rentgenového záření s dobře patrnými erupcemi třídy X dne 11 6. 2014.

 

I když v centru pozornosti byla zejména aktivní oblast NOAA12087 s erupcemi, za pozornost jistě stojí také aktivní oblasti na západní části disku (zejména dvojice aktivních oblastí NOAA12080 a 12085) s velmi pěkným filamentem na západ od nich.

Snímek Slunce v čáře H-alfa ze dne 11. 6. 2014 v 09:05:31 UT. Kromě aktivních oblastí a velkého filamentu na západní části disku zobrazuje také erupci na východním okraji.

Snímek Slunce v čáře H-alfa ze dne 11. 6. 2014 v 09:05:31 UT. Kromě aktivních oblastí a velkého filamentu na západní části disku zobrazuje také erupci na východním okraji.

 

I přes špatné pozorovací podmínky se nám podařilo tuto erupci zaznamenat také detailními dalekohledy, a to jak ve spektrální čáře vodíku, tak vápníku.

Výběr detailních snímků erupce ze dne 11. 6. 2014 v aktivní oblasti NOAA 12087

Výběr detailních snímků erupce ze dne 11. 6. 2014 v aktivní oblasti NOAA 12087. Snímky nahoře (s popisem začínajícím na "C") jsou pořízeny ve spektrální čáře vápníku (393 nm), snímky dole v čáře vodíku H-alfa (656 nm).

 

Díky šťastné náhodě mohli jednu z erupcí v přímém přenosu na monitorech v kopuli sledovat také finalisté letošního ročníku Astronomické olympiády, jejichž soustředění valašskomeziříčská hvězdárna již tradičně hostila.

Napozorovaná data jsou postupně zpracovávána.

« zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?