Pozorování Sluneční aktivity - červen 2013

04.07.2013

Kromě pozorování aktivních oblastí ve chromosféře jsme také pracovali na dokončení vývoje dalekohledu pro pozorování detailů aktivních oblastí v čáře vápníku CaK. Do operačního nasazení však tento dalekohled nasazen ještě není. Naopak synoptické (přehledové) dalekohledy pro pozorování Slunce v čáře vodíku (H-alfa) a vápníku (CaK) byly po jejich testování uvedeny do operačního provozu. Jejich úkolem je sledovat a pořizovat celkové snímky Slunce s možností pozorování nejrůznějších projevů jeho aktivity (protuberance, filamenty, aktivní oblasti, erupce, apod.).

Pozorovací podmínky se velmi lišily a odrážely meteorologickou situaci i situaci na pozorovacím stanovišti. Proto mezi pozorováními najdeme velmi kvalitní snímky, stejně jako snímky s horší až špatnou kvalitou.

Kromě aktivních oblastí na slunečním disku se nám podařilo zachytit i aktivní protuberance, jejichž snímky uvádíme níže v galerii. Podařilo se nám také dne 17. června pozorovat jednu protuberanci, kterou ve stejnou dobu pozorovali také kolegové z hvězdárny v Úpici. K této protuberanci jsme zveřejnili na našem webu samostatný článek, včetně snímků.

Zajímavé pozorování máme také z 20. června, kdy jsme od samého počátku měli možnost pozorovat aktivní protuberanci u nově vycházející aktivní oblasti NOAA 11777. Malá fotogalerie této protuberance byla zveřejněná na našem Facebooku.

Bohužel i přes velkou snahu se nám nedaří registrovat větší erupce. Ty nastávají buď ve chvíli, kdy je Slunce pod obzorem nebo je zataženo. Věříme však, že se nám v nejbližší době podaří erupce podrobně zaznamenat všemi dostupnými technickými prostředky.

Měsíc červen byl výjimečný také tím, že jsme pořádali dvě zajímavé akce v rámci projektu Se Sluncem společně. Předposlední červnový víkend se uskutečnila studijní a motivační cesta zaměřená na využití sluneční energie ve všech svých podobách a také na pozorování Slunce. Druhá akce se konala poslední červnový víkend. Workshop s pracovním názvem Slunce a jeho pozorování I – Fyzika plazmatu byl zaměřen jak na praktické pozorování a zpracování pozorování, tak v teoretické oblasti na úvod do fyziky plazmatu. V rámci akce si účastníci sami nasnímali a zpracovali záznamy jak aktivních oblastí na Slunci, tak protuberancí, ale i celkových přehledových snímků Slunce. Jednu ukázku velmi kvalitního pozorování uvádíme níže ve fotografické příloze.

 

UKÁZKY POZOROVÁNÍ

 

Celkový snímek Slunce v čáře CaK vápníku ze dne 20. 6. 2013 v 07:43:19 UT. Foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí
 
Celkový snímek Slunce v čáře vodíku H-alfa ze dne 20. 6. 2013 v 09:58:44 UT. Foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí
 
Snímek aktivní oblasti NOAA 11762 ze dne 02. června 2013 v 08:39:38 UT. Ukazuje typickou bipolární konfiguraci magnetického pole. Kromě drobných výtrysků (vlevo od levé skvrny či nahoru od pravé skvrny) jsou patrné i filamenty aktivní oblasti.
 
Vznikající kompaktní aktivní oblast s tmavými filamenty a jedním klidným filamentem (nahoře na obrázku). Aktivní oblast NOAA 11764 ze dne 2. 6. 2013 v 08:35:11 UT.
 
Nevelká aktivní oblast NOAA 11763 ze dne 2. června 2013 v 08:42:28 UT. Kromě malé sluneční skvrny je dobře patrný jak filament táhnoucí se ve směru shora dolů, tak celková struktura chromosféry v těsném okolí aktivní oblasti.
 
Ukázková aktivní oblast NOAA 11765 ze dne 8. června 2013 v 10:05:36 UT. Díky velmi kvalitnímu obrazu je možné sledovat velmi podrobnou strukturu chromosféry v okolí skvrn.
 
Oblast NOAA 11765 ze dne 9. června 2013 v 10:08:16 UT. Můžete porovnat její vývoj za zhruba 24 hodin i změnu kvality pozorovacích podmínek.
 
Nově vznikající aktivní oblast NOAA 11768 z 12. června 2013 v 11:14:35 UT. Oblast tvořily 3 skvrny v kompaktním uspořádání. Jak se oblast dále a rychle vyvíjela je vidět na dalším snímku.
 
Vývoj aktivní oblasti NOAA 11768 byl velmi zajímavý a relativně rychlý. Tento snímek ze dne 13. června 2013 z 11:25:52 UT ukazuje stále ještě komapktní skupinu původně tří výraznějších skvrn, jejichž počet vzrostl.
 
Jeden ze série snímků aktivního filamentu typu výtrysk v aktivní oblasti NOAA 11770 ze dne 18. června 2013 v 15:27:59 UT. Na snímku je kromě aktivní oblasti nahoře vidět i zmíněný výtrysk včetně zjasnění v podobě doznívající malé erupce, ale jsou zde také patrné artefakty v podobě kruhových interferenčních obrazců v levé spodní části obrázku, vzniklé nedokonalou kalibrací snímků.
 
Zajímavá a kompaktní skupina celkem čtyř aktivních oblastí na jednom záběru. Jedná se o oblasti NOAA 11774, NOAA 11770, NOAA 11772 a NOAA 11769 ze dne 16. června 2013 v 16:20:50 UT.
 
O dva dny později se již čtveřice aktivních oblastí na snímek nevlezla. Obrázek zobrazuje dominantní skupinu NOAA 11774, dále NOAA 11772 a NOAA 11770 dne 18. června 2013 v 12:23:39 UT. Snímek velmi názorně demonstruje závislost kvality pozorovacích podmínek a i relativně malé (zejména vysoké) oblačnosti na kvalitu pozorování. V pravé části snímku vidíme relativně dobře chromosférické struktury, v levé části snímku nevidíme téměř nic.
 
Jedna z mála zaregistrovaných erupcí (bohužel za špatných pozorovacích podmínek) v aktivní oblasti NOAA 11775 dne 18. června 2013 v 07:20:12.
 
Aktivní oblast NOAA 11776 ze dne 20. června 2013 v 05:58:42 UT. I když pozorovací podmínky nebyly ideální, přesto je možné na snímku rozeznat typické chromosférické struktury od zjasnění, přes tmavší filamenty, i vliv magnetického pole na okolní plazmu (v podobě magnetickým polem orientovaných struktur - porovnejte s klidnou chromosférou v pravém horním rohu snímku).
 
Skutečně vydařený snímek aktivní oblasti NOAA 11778 ze dne 29. června 2013 v 07:45:39 UT, který pořídila Hanka Kučáková, jedna z účastnic přeshraničního worskhopu Se Sluncem společně I - Fyzika plazmatu.
 
Na konec malá lahůdka v podobě složených snímků z vývoje filamentu na slunečním disku ve dnech 9. až 13. června 2013.
 

Přehledová tabulka počtu pozorovacích dnů k detailním snímkům dané oblasti - červen 2013

Oblast NOAA
Pozorování
v čáře H-alfa
[počet dnů]
Erupce
11760 1  
11762 1  
11763 1  
11764 1  
11765 5  
11768 5  
11769 5
B9.4
11770 11 C1.3,C2.2
11771 2 B7.9
11772 8  
11773 8  
11774 8  
11775 8  
11776 8  
11777 6  
11778 4  
11779 1  
11780 1  
11782 1  

Počet pozorovacích dnů: 18
Počet napozorovaných oblastí: 19

 

« zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?