21.-22. 6. 2013 - STUDIJNÍ A MOTIVAČNÍ CESTA

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline, pracoviště Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Mestě pořádají ve dnech 21. a 22. června 2013 STUDIJNÍ A MOTIVAČNÍ CESTU určenou studentům, pedagogům a pracovníkům hvězdáren. Akce se koná v rámci projektu Se Sluncem společně.

Specifická vzdělávací akce propojuje studijní cestu po dvou partnerských hvězdárnách s motivačním pobytem ve vybudovaném vzdělávacím a výukovém centru se vzdělávacím seminářem.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
 

 

 

Milí kolegové, přátelé, pedagogové a studenti,

srdečně Vás společně s realizačním týmem projektu Se Sluncem společně realizovaným Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. a Krajskou hvězdárnou v Žilině zveme na studijní a motivační cestu zaměřenou na využití pozorování Slunce ve výuce, odborných pozorování pro vzdělávání studentů a využití sluneční energie v praktickém životě.

Studijní cesta, spojená s miniseminářem a představením přeshraničního Vzdělávacího a výukového centra – sluneční observatoře v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., je určena především odborným pracovníkům hvězdáren, pedagogům a studentům s vážným zájmem o problematiku, případně dalším zájemcům.

Cílem je představit odborně-pozorovatelské i vzdělávací aktivity a vybavení pracovišť obou partnerů, ale také některé aplikace praktického využití sluneční energie ve všech jejích podobách, včetně komplexních přístupů na regionální úrovni. Dalším cílem je také vzájemné setkávání, představení vzájemných možností a navázání konkrétní přeshraniční spolupráce.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Libor Lenža, ředitel, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje

 

Předběžný časový plán a program

STUDIJNÍ A MOTIVAČNÍ CESTA – SE SLUNCEM SPOLEČNĚ

Čas - 21. 6. Program - PÁTEK 21. 6. 2013
06:00-06:30 Sraz účastníků na Hvězdárně Valašské Meziříčí
06:30–09:00 Přejezd Valašské Meziříčí – Kysucké Nové Mesto; Přistoupení účastníků ze SR – Žilina
09:00-10:00 Krajská hvezdáreň v Žiline – pracoviště Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Seznámení s pozorováním Slunce, jeho využíváním pro vzdělávací účely, možnosti odborného pozorování, diskuse.    Místo přistoupení bude upřesněno.
10:00-10:45 Přejezd Kysucké Nové Mesto – Žilina
10:45-11:30 Krajská hvezdáreň v Žiline – pracoviště Krajská hvezdáreň v Žiline - Pozorovateľňa na Malom Dieli
Seznámení s pracovištěm a pozorováním Slunce, jeho využíváním pro vzdělávací účely, možnosti odborného pozorování, diskuse. 
11:30-14:00 Přejezd Žilina – Valašské Meziříčí
V rámci přejezdu bude zajištěn oběd formou jednotného menu.
14:00-15:30 Exkurze – Vývoj a výroba speciálních peletových kotlů PONAST, spol. s  r. o. Valašské Meziříčí
Seznámení s vývojovým pracovištěm a zařízením včetně výroby. Krátká beseda a možnosti dotazů.
15:30-16:45 Přejezd Valašské Meziříčí – Rusava
16:45-18:30 Ubytování a večeře
18:30-20:00 Komentovaná prohlídka praktických instalací využití obnovitelných zdrojů v obci Rusava
20:00-21:30 MINISEMINÁŘ
1) Dlouhodobá koncepce využití OZE v obci Rusava - Bohumil Škarpich, starosta obce (navazuje na předchozí prohlídku)
2) Význam regionálních koncepcí při efektivním využívání OZE Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
     
  SOBOTA 22. 6. 2013
08:00-09:00 Snídaně a odjezd
09:00–09:30 Přejezd Rusava – Fryšták
09:30-11:00 Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták
Pěstování a zpracování energeticky využitelných rostlin a odpadů ze zemědělské produkce. Provází Ing. Jiří Moravec, agronom.
11:00-12:00 Přejezd Fryšták – Valašské Meziříčí
12:00-13:00 Oběd
13:00-16:00 Motivační seminář a představení přeshraničního Vzdělávacího a výukového centra – sluneční observatoře na Hvězdárně Valašské Meziříčí
Exkurze, možnost vyzkoušet si pozorování různou technikou, seznámení s dosavadními výsledky a možnostmi využití tohoto centra pro doplňkovou i speciální výuku a vzdělávání pro zájemce z obou stran hranice.
Představení Vzdělávacího a výukového centraLibor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí
Praktické ukázky a zkoušky pozorováníJiří Srba, Martina Exnerová, Hvězdárna Valašské Meziříčí
16:00-16:20 Ukončení Studijní a motivační cesty
16:20-18:20 Přejezd s účastníky ze Slovenska do Kysuckého Nového Mesta (přes Žilinu)

Změna programu vyhrazena!

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Studijní cesta začíná i končí v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., ulice Vsetínská 78, Valašské Meziříčí. Maximální kapacita účastníků je 29 osob včetně organizátorů.

Díky podpoře z Evropské unie, prostřednictvím Fondu Mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty, je účast na akci zcela bezplatná a v rámci podpory také zajišťujeme 29 účastníkům (dle data přihlášení) náklady na stravu a ubytování.

Ubytování

V případě potřeby jsme schopni zajistit na náklady účastníka nocleh z 20./21. 6., případně z 22./23. 6. v ubytovně hvězdárny (ceny dle platného ceníku).

Stravování

Pro maximálně 29 přihlášených účastníků zajišťujeme a hradíme stravu (oběd, večeře, snídaně, oběd).

 

Dokumenty ke stažení

Kompletní pozvánka a program akce s přihláškou (pdf; 637 kB)

Samostatný program akce (pdf; 632 kB)

Přihláška ve formátu Word (doc; 163 kB) a Acrobat Reader (pdf; 588 kB)

 

Příhlásky zasílejte nejpozději do 12. června 2013.

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?