28.-30. 6. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I - FYZIKA PLAZMATU

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline, pracoviště Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste pořádají ve dnech 28. až 30. června 2013 vzdělávací workshop SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I - FYZIKA PLAZMATU.

Workshop bude na rozdíl od jiných akcí již zaměřen výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. Soubory ke stažení jsou uvedeny na konci stránky.

V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat. Teoretická příprava bude probíhat hromadně formou workshopu a praktik, které budou zaměřeny na problematiku sluneční fyziky. Přednášejícím bude prof. Petr Kulhánek.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

 

POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I – FYZIKA PLAZMATU

28. – 30. června 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí

Milí přátelé,

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině, pracoviště Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste pořádají ve dnech 28. až 30. června 2013 první z mimořádných vzdělávacích workshopů SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ, I – FYZIKA PLAZMATU, určený studentům středních a vysokých škol, žákům nejvyšších ročníků základních škol a všem vážným zájemcům.

Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných obdobných akcí zaměřena na vážnější zájemce o sluneční fyziku, fyziku plazmatu a pozorování Slunce. Praktická část bude zaměřena již výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace.

V případě příznivého počasí bude mít každý z účastníků možnost pořídit si sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat.

Teoretická příprava bude probíhat pod odborným vedením prof. Petra Kulhánka z ČVUT Praha a bude zaměřeno na problematiku plazmatu a magnetických polí v oblasti sluneční fyziky.

Díky podpoře Fondu mikroprojektů máme možnost uhradit prvním 12 přihlášeným osobám (přibližně v paritním zastoupení z České republiky a Slovenské republiky) nocleh v ubytovně hvězdárny a zajistit a uhradit stravu v průběhu workshopu.

Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se prosím včas, tj. do 12. června 2013!

Na setkání s Vámi se těší

 

Ing. Libor Lenža, ředitel

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM workshopu „Slunce a jeho pozorování – I – Fyzika plazmatu“

Pátek 28. června 2013

16:30 – 17:00 Prezence účastníků, ubytování
17:00 – 17:20 Úvodní slovo organizátorů, organizační pokyny a program – Libor Lenža
17:20 – 18:20 Fyzika plazmatu část I Petr Kulhánek
18:20 – 20:00 Večeře
20:00 – 21:00 Fyzika plazmatu část II Petr Kulhánek

 

Sobota 29. června 2013

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 10:00 CCD pozorování Slunce a jeho zpracováníJiří Srba a Libor Lenža
10:00 – 12:00 Praktická pozorování a pořizování datJiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 Praktická pozorování, zpracování dat Jiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová
15:20 – 18:00 Fyzika plazmatu část III Petr Kulhánek
18:00 – 19:30 Večeře
19:30 – 21:30 Fyzika plazmatu část IVPetr Kulhánek
21:30 – 22:30 Zpracování dat Jiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová

 

Neděle 30. června 2013

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 11:00 Fyzika plazmatu část VPetr Kulhánek
11:00 – 12:00 Praktická pozorování, zpracování dat Jiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 CCD pozorování Slunce a jeho zpracování – praktická pozorováníJiří Srba a Libor Lenža

 

Změny v programu vyhrazeny! V případě nepříznivého počasí bude více prostoru věnováno teoretické části a problematice zpracování, kalibrace a interpretace dat z dostupných pozorování.

 

Podrobné informace k části Fyzika plazmatu

Přednáší: prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., České vysoké učení technické v Praze

 1. Plazma – základní pojmy I (definice plazmatu, Lorentzova síla, Debyeova délka, Larmorův poloměr, cyklotronní frekvence, střední volná dráha, magnetický a elektrický tlak)
 2. Plazma – základní pojmy II (adiabatické invarianty, magnetické zrcadlo, transportní děje – Ohmův zákon, Fickův zákon, Fourierův zákon, difúze v magnetickém poli, ambipolární difúze)
 3. Matematické modely plazmatu (částicový přístup, magnetohydrodynamika – koncept zamrzlých polí a difúze, statistický přístup, molekulární dynamika, diferenční schémata, Particle in Cell metody, Monte Carlo metody)
 4. Slunce jako plazmatický útvar (jádro, radiační a konvektivní zóna, tachovrstva, fotosféra, chromosféra, koróna)
 5. Tekutinové dynamo (helicita, fluktuace, alfa efekt, omega efekt, αα dynamo, αΩ dynamo,l diferenciální rotace)
 6. Vlny v plazmatu – magnetoakustický komplex (Alfvénovy vlny, rychlá a pomalá magnetoakustická vlna, pomalý a rychlý sluneční vítr, ohřev koróny)
 7. Vlny v plazmatu – elektromagnetický komplex (R, L, X, O vlna, mezní a rezonanční frekvence, index lomu, CMA diagram)
 8. Rekonexe magnetických polí (samovolná rekonekce, Sweetův-Parkerův model, Petschekův model, turbulentní rekonekce, index rekonekce, difúzní region)
 9. Charakteristické útvary (CME, protuberance, erupce, sluneční skvrny, uzavřené a otevřené siločáry, záření tepelné a netepelné)
 10. Interakce slunečního magnetického pole s tělesy Sluneční soustavy (rázová vlna, magnetosféra, pseudomagnetosféra, KH nestabilita, ULF vlny, víry, polární záře, radiační pásy)
 11. Magnetický vliv Slunce (Parkerova plocha, heliosféra, heliopauza, magnetické bubliny, divoká rekonexe)

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Workshop se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., ulice Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, ve dnech 28. – 30. června 2013.

Ubytování

Pro včas přihlášené účastníky zajišťujeme a hradíme ubytování v ubytovně Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. (turistická ubytovna, 2 pokoje s 12 a 8 lůžky). Úhradu z rozpočtu projektu můžeme provést prvním 12 přihlášeným účastníkům.

Stravování

Pro prvních 12 přihlášených účastníků zajišťujeme a hradíme také stravování (snídaně, oběd, večeře). Stravování bude zajištěno hromadně formou jednotného menu v některé vhodné restauraci ve Valašském Meziříčí. Pokud máte nestandardní požadavky na stravu (např. vegetariánská strava apod.), prosím sdělte nám to.

Doporučení pro účastníky

S ohledem na zaměření a cíl workshopu velmi doporučujeme vzít si vlastní notebook pro instalaci programu na zpracování snímků projevů sluneční aktivity přes CCD kamery. Dále kalkulačku, psací potřeby, poznámkový blok. Vezměte si sebou také přezůvky.

Vážné zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky na adresu pořadatele. Přihlášky prosím odešlete do 12. června 2012!

Kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Telefon: ++420 571 611 928    Fax: ++420 571 611 528
Kontakt na projektový tým:    libor.lenza@astrovm.cz
Přihlášky na workshop:        asistentka@astrovm.cz

 

Soubory ke stažení

Kompletní pozvánka s programem a přihláškou (pdf; 656 kb)

Samostatná přihláška (pdf; 433 kb)

Samostatná přihláška v editovatelné formě (doc; 311 kb)
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.