Otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS 2016

Výbor Sluneční sekce pořádá

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SLUNEČNÍ SEKCE,

V sobotu 3. prosince 2016 v 10 hodin Sluneční sekce ČAS pořádá již tradiční setkání svých členů, na němž kromě výměny zkušeností členů zabývajících se pozorováním Slunce a sluneční fyzikou jako takovou, bude hlavní náplní  několik přednášek známých osobností (viz  program). Z toho důvodu toto setkání  není určeno jen členům sluneční sekce, ale  srdečně zvání jsou všichni, kdo mají zájem  o Slunce a vše, co se na něm děje a nebo třeba jen se chtějí o něm dovědět něco zajímavého. Akce se uskuteční  v zasedací místnosti Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze na Spořilově (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Boční II 1401, 141 31 Praha 4 (N 50°2.30825', E 14°28.52610'). Příjezd:  Metro „C“ stanice Roztyly a pak cca 10 minut pěšky.

Program otevřeného setkání členů Sluneční sekce

  • 10:00 Zahájení, přivítání účastníků (E. Marková)
  • 10:05 Informace o chodu Sluneční sekce (výbor)
  • 10:15 Přednáška „Vizualizace dat z kosmické sondy SDO metodou PM-NAFE" (M. Druckmüller)
  • 11:30 Přednáška „Úplné zatmění Slunce 2017 v USA“ (J. Sládeček)
  • 12:00 Přednáška „Výsledky pozorovacích kampaní v rámci projektu F-CHROMA“ (A. Berlicki)
  • 12:30 – 13:30 Přestávka
  • 13:30 Přednáška „Nová generace kosmických koronografů“ (P. Heinzel)
  • 14:30 Informace o přípravě oslav 100. výročí ČAS z hlediska sekce
  • 14:45 Informace o tom, co kdo dělá,  diskuze o dalším chodu sekce
  • 15:30 Zakončení setkání

Organizátoři akce:

    Eva Marková
    Michal Sobotka
    Míra Bárta

Pozvánku můžete najít na: astro.cz

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.