Setkání pozorovatelů Slunce z Čech a Slovenska

Představení Vzdělávacího a výukového centra v budově odborného pracoviště valašskomeziříčské hvězdárnyCílem společného přeshraničního 1. česko-slovenského setkání pozorovatelů Slunce bylo obnovit a rozvinout tradici společných odborných setkávání početných pozorovatelů Slunce nejen na hvězdárnách z obou stran hranice. V 80. letech 20. století se jednalo o velmi početnou komunitu na obou stranách hranice (v rámci již zaniklého projektu FOTOSFEREX). Dnes je situace v mnohých ohledech jiná, a proto vzájemné setkání bylo velmi žádoucí.

Páteční podvečer a úvod semináře byl věnován klíčovým metodám výzkumu sluneční aktivity, a to měření magnetických polí a rychlostních polí pomocí přístrojů v České republice. Slova se ujal Ing. Miroslav Klvaňa, CSc., který dlouho působil jako vědecký pracovník Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově, kde se podílel na konstrukci a provozu magnetografů a analýze dat. V rámci svého příspěvku Magnetografická éra ondřejovské observatoře (měření magnetických a rychlostních polí na Slunci) nejprve vysvětlil základní principy měření a pak představil historii přístrojů i získaných údajů včetně vybraných vědeckých výsledků.

Páteční večer byl věnován sluneční koróně prostřednictvím zkušeného odborníka na tuto oblast sluneční atmosféry pan Dr. Vojtecha Rušina z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici. Ve svém příspěvku s názvem Slnečná korona včera a dnes představil nejen fascinující historii poznávání a pochopení tohoto fenoménu, ale především současné problémy fyziky sluneční koróny a jejich řešení prostřednictvím klasických i moderních přístrojů.

Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno snad nejznámějšímu projevu sluneční aktivity, a sice slunečním erupcím. Přednášku přednesl vědecký pracovník Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově a jeho dlouholetý ředitel pan prof. Petr Heinzel. Svůj příspěvek s názvem Pozorování slunečních erupcí z pozemních a kosmických observatoří zaměřil na pozorování slunečních erupcí, jejich interpretaci a závěry včetně moderních modelů. Poukázal také na snahy o pozorování eruptivních jevů u jiných hvězd v okolí Slunce a představil také připravovaný automatický dalekohled pro sledování slunečních erupcí na Pecném.

Před sobotním polednem se dostalo na kratší příspěvky z řad účastníků. Bára Gregorová (studentka MU Brno) představil cíle a činnost dobrovolného seskupení mladých lidí zajímající se o sluneční fyziku a pozorování Slunce v příspěvku Představení činností a možností Sluneční skupiny. Následoval příspěvek zpracovaný Martinou Exnerovou a Liborem Lenžou s názvem Systém archivace a zpřístupnění pozorování Slunce na Hvězdárně Valašské Meziříčí, který seznámil s principy archivace pozorování projevů sluneční aktivity a možnostmi jejich využití. Poté následovala exkurze do prostor nově dovybaveného Vzdělávacího a výukového centra pro přeshraniční spolupráci v budově odborného pracoviště.

Sobotní odpoledne zahájil velmi zajímavým příspěvkem s názvem Vědecké výsledky z pozorování sluneční koróny ředitel Hvězdárny v Úpici Ing. Marcel Bělík. Zabýval se vědeckými interpretacemi pozorování sluneční koróny při úplných zatměních Slunce a závěr vyzval mladé kolegy z obou zemí k možné spolupráci na zpracování dat.

Následoval příspěvek vzácného hosta a účastníka akce, ředitele Slovenské ústřední hvězdárny v Hurbanove pan Ing. Teodora Pintéra, který svým referátem Pozorovanie Slnka a výskumné aktivity v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove představil rozsáhle aktivity observatoře v této oblasti. Závěr se účastníky seznámil s jednoduchým spektrografem, který se dá výborně použít jako učební pomůcka i jako příruční analyzátor. Kromě toho přivezl všem účastníkům velmi cenný dárek v podobě tradičního Astrokalendáře na rok 2014 a Hvězdářské ročenky. Za obojí patří jemu i ústřední hvězdárně náš velký dík!

Pak Libor Lenža představil minulosti, současnost i budoucí záměry vzdělávacího a výukového centra pro přeshraniční spolupráci – sluneční observatoře, které bylo dovybavené v rámci projektu Se Sluncem společně. Nejenže seznámil s výukovými možnostmi a záměry centra, ale také s ukázkami realizovaných pozorování.
Na tento příspěvek navázal přednáškou Pozorování Slunce v čáře Ca II K a první výsledky, kde se zaměřil na velmi zajímavou oblast pozorování projevů sluneční aktivity, zejména při kombinaci s dalšími pozorováními.

Večerní program patřil partnerské organizaci projektu, Krajské hvězdárně v Žilině, panu Dr. Jánu Mäsiarovi, který účastníky seznámil se svým příspěvkem Historie a možnosti pozorování Slunce a jeho využití pro vzdělávání na Krajské hvězdárně v Žilině. Ve svém příspěvku byl v mnoha ohledech kritický až provokativní, což zcela záměrně vedlo k rozpoutání velmi zajímavé debaty a výměny názorů, čímž příspěvek plynule přešel do panelové diskuse s tématem oborové spolupráce a možností využití pozorování Slunce ve výuce.

Nedělní dopoledne patřilo dvěma odborníkům z Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově. Dr. Pavel Kotrč seznámil účastníky prostřednictvím známých optických jevů v zemské atmosféře se základy spektroskopie a polarizace světla. V rámci přednášky Spektrum a polarizace záření Slunce předvedl i několik názorných ukázek s přivezenými optickými díly. V odborné části se zaměřil na principy spektrografů a výsledky z jejich měření.

V posledním příspěvku se jeho autor Dr. Miroslav Bárta zaměřil na Eruptivní procesy na Slunci a jejich rádiovou, optickou a EUV diagnostiku. Kromě základních informací posluchače seznámil především s vlastní prací v oblasti modelování eruptivních procesů a jevů s tím souvisejících a zároveň představil možné a pozorovatelné efekty při slunečních erupcích, které vyplývají z posledních teorií. To je vždy velkou výzvou pro pozorovatele.

Zvukové záznamy a prezentace budou po jejich zpracování zveřejněny na webu www.pozorovanislunce.eu.
 

Fotogalerie

Ing. Miroslav Klvaňa hovoří o magnetických polích na Slunci a magnetografech

Ing. Miroslav Klvaňa hovoří o magnetických polích na Slunci a magnetografech

Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici přijel s přednáškou o sluneční koróně.

Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici přijel s přednáškou o sluneční koróně.

Prof. Petr Heinzel se věnoval erupcím nejen na Slunci, ale i na jiných hvězdách.

Prof. Petr Heinzel se věnoval erupcím nejen na Slunci, ale i na jiných hvězdách.

Zajímavé poznatky o slunečních erupcích přednesl prof. Petr Heinzel.

Zajímavé poznatky o slunečních erupcích přednesl prof. Petr Heinzel.

Bára Gregorová seznámila účastníka akce s činností a cíli Sluneční skupiny při Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Bára Gregorová seznámila účastníka akce s činností a cíli Sluneční skupiny při Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Exkurze do kopule Vzdělávacího a výukového centra v budově odborného pracoviště.

Exkurze do kopule Vzdělávacího a výukového centra v budově odborného pracoviště.

Pohled na přístroje z ptačí perspektivy.

Pohled na přístroje z ptačí perspektivy.

Počasí umožnilo i předvést praktické ukázky pozorování a jeho využívání pro vzdělávání.

Počasí umožnilo i předvést praktické ukázky pozorování a jeho využívání pro vzdělávání.

Výklad o přístrojových možnostech pracoviště.

Výklad o přístrojových možnostech pracoviště.

Praktické pozorování prostřednictvím moderní techniky.

Praktické pozorování prostřednictvím moderní techniky.

Marcel Bělík hovořil o vědeckých výsledcích pozorování koróny v době úplného zatmění Slunce.

Marcel Bělík hovořil o vědeckých výsledcích pozorování koróny v době úplného zatmění Slunce.

Milý host, ředitel Slovenské ústřední hvězdárny v Hurbanově pan Ing. Teodor Pintér.

Milý host, ředitel Slovenské ústřední hvězdárny v Hurbanově pan Ing. Teodor Pintér.

Ing. Pintér představil zajímavý ruční spektrograf.

Ing. Pintér představil zajímavý ruční spektrograf.

Představení Vzdělávacího a výukového centra pro přeshraniční spolupráci

Představení Vzdělávacího a výukového centra pro přeshraniční spolupráci

Dr. Ján Mäsiar, ředitel Krajské hvězdárny v Žilině velmi dobře připravil náladu na panelovou diskusi.

Dr. Ján Mäsiar, ředitel Krajské hvězdárny v Žilině velmi dobře připravil náladu na panelovou diskusi.

Dr. Pavel Kotrč zajímavou formou představil sluneční spektrum a polarizaci záření.

Dr. Pavel Kotrč zajímavou formou představil sluneční spektrum a polarizaci záření.

Dr. Miroslav Bárta při diskusi na závěr svého velmi zajímavého příspěvku.

Dr. Miroslav Bárta při diskusi na závěr svého velmi zajímavého příspěvku.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.