Studijní cesta o mnoha podobách našeho Slunce

Cílem této akce konané ve dnech 21. a 22. června 2013 bylo představit odborně-pozorovatelské i vzdělávací aktivity a vybavení pracovišť obou partnerů. Dále ukázat v praxi některé aplikace praktického využití sluneční energie ve všech jejích podobách, včetně komplexních přístupů na regionální úrovni. Akce byla určena především odborným pracovníkům hvězdáren, pedagogům a studentům s vážným zájmem o problematiku, ale i dalším zájemcům.

Studijní cesta začínala v pátek ráno v areálu organizátora, Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., odkud se skupina českých účastníků vydala na cestu směrem k česko-slovenským hranicím a pak na první zastávku studijní cesty, Kysuckou hvězdárnu v Kysuckom Novom Meste. Je to jedno z pracovišť dlouholetého slovenského partnera Krajské hvězdárny v Žilině, která vznikla na počátku letošního roku z Kysucké hvězdárny a Povážské hvězdárny.

Odborní pracovníci hvězdárny představili účastníkům akce svou dlouholetou činnost v oblasti pozorování Slunce a jeho využívání pro vzdělávací a popularizační účely. Zamýšleli se také nad budoucností této činnosti v kontextu nových příhraničních aktivit. Zájemci si mohli prakticky vyzkoušet pozorování sluneční fotosféry metodou zákresu v projekci za okulárem. Mnozí jsme zjistili, že to není tak jednoduchá záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ředitel hvězdárny pan Dr. Ján Mäsiar také představil účastníkům záměry dalšího rozvoje pracoviště a jeho činnosti v návaznosti na rozvíjející se přeshraniční spolupráci.

Další zastávkou na studijní cestě byla astronomická pozorovatelna v Žilině pod vrcholem Malého Dielu, kde nás provázel odborný pracovník a dlouholetý ředitel Povážské hvězdárny pan Dr. Miroslav Znášik. Ten velmi zajímavě představil nejen stávající technické vybavení, činnost, ale také minulé aktivity v oblasti fotografických pozorování projevů sluneční aktivity. Představil zajímavé sluneční hodiny umístěné přímo na fasádě pozorovatelny, které slouží k vysvětlení a demonstraci základních poznatků z astronomie a měření času.

Po prohlídce pozorovatelny jsme se vydali zpět na českou stranu a na Slunce jsme se zaměřili trochu jinak. I když většina veřejnosti vnímá jako sluneční energii právě jen přímé sluneční záření, ve skutečnosti má sluneční energie na Zemi velké množství podob. Mezi ty nejznámější bezpochyby patří například dřevo či obecně rostlinstvo, v jejichž hmotě je sluneční energie uložena v podobě složitějších organických látek. Právě na využití této formy sluneční energie se zaměřila další návštěva.

Komentovaná prohlídka a dlouhá diskuse ve společnosti PONAST, spol. s r. o. Valašské Meziříčí byla velmi zajímavá a ukázala technickou stránku věci. Konkrétně vývoj a výrobu technických zařízení k využívání ušlechtilé energie biomasy, v tomto případě především ve formě kvalitních bílých dřevěných pelet. Společnost se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou plně automatických kotlů na dřevěné pelety, které vyváží do většiny evropských zemí. Ředitel společnosti Ing. Ctirad Bryol nám představil nejen speciální kotelnu v kontejneru, který doplňkově využívá i fototermických kolektorů, ale především montáž a technickou podstatu samotných kotlů. Tato oblast mnohé mladé účastníky akce velmi zaujala.

Další zastávkou s delším programem byla obec Rusava. Jedná se o valašskou obec v prostředí Hostýnských vrchů, která možnosti a výhody využití sluneční energie bere velmi vážně. Kromě toho dlouhodobě a koncepčně pracuje na přípravě a realizaci strategie snížení spotřeby primárních paliv a zejména ochrany ovzduší. Nepodceňuje však ani význam turistického ruchu a celkového vyváženého rozvoje obce.

Při prohlídce obce se nás ujal samotný pan starosta obce Bohumil Škarpich, který nás seznámil nejen s velkým solárním systémem, ale i jeho technickým zázemím na venkovním koupališti, které slouží jako rehabilitační a odpočinkové centrum celého mikroregionu. Pak jsme navštívili centrum obce, ve které se nachází obecní škola, která prošla energeticky úspornými opatřeními (zateplením aj.), ale aktivně využívá jak sluneční energii (díky fototermickým kolektorům pro přípravu teplé vody), tak energii geotermální. Geotermální energii využívá díky tepelným čerpadlům systému země-voda, které zajišťují vytápění objektu. Další naše kroky směřovaly do objektu obecního úřadu, který je rovněž celý zateplen, ale také aktivně využívá sluneční energii pro ohřev teplé vody pro obecní úřad i další nájemce v objektu.

Večer po exkurzi obcí patřil minisemináři, kde právě starosta obce představil dlouhodobou koncepci využití obnovitelných zdrojů energie v obci. Druhý poněkud náročnější příspěvek se týkal možností, výhod a významu regionálních energetických koncepcí při efektivním využíváním OZE. Po skončení semináře pokračovala neformální diskuse a výměna názorů i zkušeností.

Druhý den studijní cesty začínal trochu netradičně v areálu Zemědělského družstva vlastníků ve Fryštáku, které v minulosti významně experimentovalo s různými formami fytomasy a jejím zpracováním na energeticky využitelné palivo. Ing. Jiří Moravec, agronom ZDV, nám ukázal sušící a granulační linku, na níž se právě zpracovávala vojtěška s trávou do podoby kvalitních krmných pelet. Na stejné lince však vyrábějí také palivové pelety, ať už z posklizňových zbytků či jiného materiálu. Díky tomuto přístupu zde opravdu nepřijde žádná vyprodukovaná biomasa nazmar. Pak jsme vyjeli na pole podívat se jak se směs trávy a vojtěšky pěstuje, sklízí a připravuje na zpracování do krmných směsí. Měli jsme tak možnost uvědomit si, jak je Slunce pro náš život nepostradatelné a jak stojí u základů celé potravinové pyramidy na naší planetě.

Poslední zastávkou studijní cesty bylo pracoviště organizátora, Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Po úvodním minisemináři ve specializované učebně v odborném pracovišti se mohli účastníci seznámit s metodami a technikou pro pozorování projevů sluneční aktivity a jejich využíváním pro vzdělávací účely. V rámci krátké přednášky byli seznámení s historií i současností pozorování Slunce na pracovišti, a budovaným přeshraničním Vzdělávacím a výukovým centrem – sluneční observatoří, která umožňuje nejen odborná pozorování, ale především efektivní vzdělávání pro zájemce z řad mládeže z obou stran hranice.
Účastníci se seznámili nejen s vybavením v kopuli odborného pracoviště, ale také pozorovací plošiny a hlavní budovy. Každý zájemce měl možnost vyzkoušet si samotné pozorování i zpracování dat. Bohužel nám příliš nepřálo počasí, ale někteří účastníci si mezi mraky stihli pořídit digitální snímky chromosféry. Po skončení této části programu se účastníci rozjeli do svých domovů a slovenské účastníky jsme ještě přepravili zpět do výchozího bodu, tedy do Kysuckého Nového Města.

Bezpochyby byl splněn nejen vzdělávací, výukový a motivační cíl akce, ale i další významný cíl akce, a to vzájemné setkávání, představení vzájemných možností a zahájení a prohloubení konkrétních projektů přeshraniční spolupráce.

 

Fotogalerie ze Studijní cesty

Budova hvězdárny v Kysuckom Novom Meste

Nově opravená budova Kysucké hvězdárny.

 

Praktické zakreslování slunečních skvrn na Kysucké hvězdárně

Účastníci studijní cesty si vyzkoušeli také zakreslování slunečních skvrn metodou projekce.

 

Astronomická pozorovatelna na Malom Dieli.

 Návštěva astronomické pozorovatelny pod vrcholem žilinského kopce Malý Diel.

 

Pohled na přístroje pozorovatelny

Astronomické přístroje pozorovatelny na Malom Dieli.

 

Nástěnné sluneční hodiny

Nástěnné sluneční hodiny.

 

Představení mobilní kontejnerové kotelny na dřevní pelety

Odborný výklad u mobilní kotelny využívající plně automatické kotle na dřevní pelety.

 

Pohled do montážní haly peletových kotlů

V montážní hale kotlů společnosti PONAST spol. s r. o.

 

Na koupališti na Rusavě. V pozadí obří fototermický systém na solární ohřev vody.

Koupaliště Rusava s obřím fototermickým systémem pro ohřev vody v bazénech.

 

Představení aktivit obce na poli využívání obnovitelných zdrojů energie.

Výklad o aktivitách obce v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

Fototermické panely na budově obecního úřadu.

Solární panely na budově obeního úřadu na Rusavě.

 

V Zemědělském družstvu vlastníků ve  Fryštáku.

Prohlídka granulační linky v Zemědělském družstvu vlastníků ve Fryštáku.

 

Granulovací linka se sušičkou.

Výroba vysocekvalitního granulovaného krmiva nejen pro koně a skot.

 

Využítí sluneční energie fotosyntézou je základem potravinového řetězce na planetě Zemi.

Sluneční energie vyrábí v zelených rostlinách složitější organické látky nezbytné pro výživu mnoha dalších forem života.

 

Miniseminář o možnostech využití Vzdělávacího a výukového centra - sluneční observatoře.

Miniseminář v prostorách specializované učebny v odborném pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Praktická činnost na pozorovací plošině odborného pracoviště

Praktické ukázky na pozorovací plošině se synoptickými dalekohledy.

 

V kopuli Vzdělávacího a výukového centra Hvězdárny Valašské Meziříčí

Praktická činnost a ukázky v kopuli Vzdělávacího a výukového centra.

 

Účastníci studijní a motivační cesty

Účastníci studijní a motivační cesty před hlavní budovou Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?