HAO – High Altitude Observatory

Základní informace

Observatoř na Chalk Mountain. Pozorovací kopule byla vybavena koronografem a patrolním dalekohledem pro pozorování erupcí (v čáře H-alfa). V roce 1952 byla observatoř přestěhována o několik kilometrů dále z důvodů těžby molybdenu. Zdroj: www2.ucar.eduAčkoliv je Slunce nejsledovanější hvězdou ve vesmíru, dlouho jsme toho málo věděli o stavbě jeho atmosféry či o vlivu magnetických polí, o základním proudění jeho povrchových vrstev i vnitřních oblastí, a to až do doby docela nedávné. Posledních šest desetiletí bylo významných pro oblast sluneční fyziky a sluneční observatoř High Altitude Observatory k tomu rovněž přispěla.

V roce 1940 Walter Orr Roberts a Donald Menzel založili malou pozorovací stanici ve vysokohorské vesnici Climax ve státě Colorado (nadmořská výška 3 465 m). Instalovali zde na západní polokouli první Lyotův koronograf, jehož kovový kotouček zakrýval obraz Slunce, čímž vytvářel umělé sluneční zatmění a dovoloval tak pozorovat sluneční korónu.

Během 50. let minulého století pracovníci observatoře pod vedením ředitele, kterým byl Walter Orr Roberts, zdokonalili koronograf a používali jej k pozorování Slunce během letů na výškových atmosférických balónech.

V současné době výzkumný program observatoře zahrnuje počítačové simulace konvekce a přenosu energie zářením, a také velkoškálovou dynamiku jak atmosféry Slunce, tak i Země.

V roce 1960 se HAO formálně stalo součástí National Center for Atmospheric Research (NCAR) – národního centra pro výzkum atmosféry, jako jedno z oddělení.

Přístrojové vybavení na pozorování Slunce

HAO observatoř spolupracuje s University of Hawaii a University of Michigan při navrhování sady vědeckých přístrojů COSMO (Coronal Solar Magnetism Observatory). Aparatura bude provádět synoptická měření celé koróny za účelem pochopení jevů na Slunci, které ovlivňují kosmické počasí a dlouhodobé sluneční cykly. Základní přístroj se bude skládat z koronografu o průměru 1,5 m a ze dvou detekčních systémů, kterými budou polarimetr a spektropolarimetr. Podpůrnými přístroji budou koronograf pro bílé světlo k zaznamenání vývoje rozptýlených elektronů v koróně (K – koróna) a dále chromosférický a protuberanční magnetometr (ChroMag).

Dalekohledy, které observatoř HAO v současné době používá, jsou umístěny na Mauna Loa Solar Observatory, nacházející se poblíž vrcholu vyhaslé sopky na největším havajském ostrově.

Úplné zatmění Slunce (Indie, 1980). Zdroj: http://mlso.hao.ucar.edu

Úplné zatmění Slunce (Indie, 1980)

Podrobnější informace (v angličtině):

http://nar.ucar.edu/2012/lar/hao/observational-facilities-and-data-service

http://www.hao.ucar.edu/
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.