Aktivity projektu

Realizace projektu Se Sluncem společně je rozdělena do několika klíčových aktivit, které níže stručně představujeme. Většina aktivit je komplexních a obsahuje celou řadu dílčích činností, které budeme postupně realizovat.

Logo projektu Se Sluncem společně

Aktivity projektu Se Sluncem společně

Koordinační setkání

Koordinační setkání v Kysuckom Novom Meste.Cílem aktivity je společně s partnerem projektu naplánovat realizaci projektu, konkrétních aktivit, rozdělit dílčí úkoly, určit konkrétní odpovědnosti, termíny plnění a celkový harmonogram realizace projektu. Zaměříme se především na společnou působnost při publicitě a propagaci akcí a zajištění dostatečné informovanosti slovenských občanů, žáků, studentů.

Mimořádnou pozornost budeme věnovat diskusi a přípravě organizace, propagace a průběhu přeshraniční soutěže.

Aktivita je již realizována – informace z koordinačního setkání projektových týmů.

 

Společné vzdělávací a výukové centrum pro přeshraniční spolupráci - sluneční observatoř

Budova odborného pracoviště Hvězdárny Valašské MeziříčíCílem je připravit technické a metodické podmínky pro prakticky orientované vzdělávací aktivity a dovybavit a dobudovat vzdělávací a výukové centrum zaměřené na pozorování Slunce (projevů sluneční aktivity) a pořízení, kalibraci, zpracování a interpretaci digitálních snímků (odborně-technických).

Veškerou pořízenou techniku či její dílčí části je nezbytné funkčně implementovat do pozorovacího systému a osadit chybějícími elektronickými snímači (CCD kamerami) a dalšími nezbytnými komponenty (IT, pozorovací stanoviště, záloha dat apod.) na stávající zařízení. Ve velké míře využíváme již stávající techniku, kterou jen doplňujeme či adaptujeme.

Výsledkem aktivity bude funkční přeshraniční vzdělávací a výukové centrum osazené přístroji pro pozorování Slunce ve spektrální čáře vápníku (393 nm), vodíku (656 nm) pro celkové přehledové snímky Slunce, přístroji (dalekohledy, koncovky, snímače) pro detailní pozorování erupcí, protuberancí a pořizování spekter (pro vzdělávací účely).

 

Vzdělávací workshopy pro studenty "Se Sluncem společně"

Vzdělávací workshopy jsou určeny především žákům, studentům i dalším zájemcům z obou stran hranice. Celkem 3 akce budou probíhat v dovybaveném vzdělávacím a výukovém centru v areálu žadatele, s využitím již existující specializované učebny. Ubytování bude zajištěno v ubytovně turistického typu přímo v areálu žadatele (náklady - pouze služby s vypráním ložního prádla), strava bude zajištěna v některém z blízkých stravovacích zařízení.

S ohledem na individuální přístup a zaměření na praktickou činnost je počet účastníků omezen předběžně na 12 osob. Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných akcí již zaměřena výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat. Teoretická příprava bude probíhat hromadně formou workshopu a praktik.

 

1. česko-slovenské setkání pozorovatelů Slunce

Cílem společného přeshraničního 1. česko-slovenského setkání pozorovatelů Slunce je obnovit tradici společných odborných setkávání početných pozorovatelů Slunce nejen na hvězdárnách z obou stran hranice. V 80tých letech 20. století se jednalo o velmi početnou komunitu na obou stranách hranice (v rámci již zaniklého projektu FOTOSFEREX).

Pozorování Slunce na Kysucké hvezdárni.Pozorování Slunce je vhodnou možností k demonstraci jevů a úkazů, které jsou dobře využitelné i při vzdělávací činnosti a doplňkové výuce pro ZŠ a SŠ. Třídenní akce se bude konat v areálu žadatele. V rámci akce bude představeno nové vzdělávací a výukové centrum, jeho možnosti pro vzdělávání, výuku, pracovníky hvězdáren, pedagogy apod. Účast cca 35 osob přibližně v paritním zastoupení ze SR a ČR.

Na akci zazní 5 přednášek z oboru, shrnující vybrané oblasti odborné i didaktické práce, představení jednotlivých hvězdáren v příhraničních oblastech - pozorování Slunce a jeho využívání ve vzdělávání. Významným bude již zmíněné představení možností a techniky nově vzniklého vzdělávacího a výukového centra v areálu žadatele. Dále panelová diskuse nad možnostmi další oborové spolupráce.

K akci bude vydán materiál publicity s informacemi o projektu, jeho cílech, aktivitách a perspektivě, informacích o vzdělávacím a výukovém centru a 1. čs. setkání pozorovatelů Slunce.

 

Společná komunikační platforma - Webové stránky projektu PozorovaniSlunce.eu - PozorovanieSlnka.eu

Úroveň a kvalita spolupráce se odvíjí od kvality a dostupnosti informací a možností jejich sdílení v oborově orientované platformě. Cílem aktivity je fyzické zajištění (redakční systém, grafika, diskový prostor, domény apod.) komunikační platformy - webového serveru - specializovaného na problematiku pozorování Slunce v kontextu přeshraniční spolupráce, digitální snímky a jejich zpracování, kalibrace a interpretace.

Komunikační platforma - web projektu.

Server bude sloužit jako komunikační platforma pro skupinu zájemců, studentů, pedagogů, odborných pracovníků a dalších zájemců na obou stranách hranice. Na serveru budou uveřejňovány pozvánky na společné akce, kampaně, nabídky spolupráce, pozorovací programy, výměny studentů, pozorovatelů apod.

 

Studijní a motivační cesta studentů, pedagogů a pracovníků hvězdáren

Aktivita je zaměřena na prohloubení přeshraniční spolupráce, vzájemného poznávání, informování, sdílení know-how pro netradiční vzdělávací programy. Inovativně jsme propojili studijní cestu s motivačním pobytem ve vybudovaném vzdělávacím a výukovém centru a vzdělávacím seminářem.

Akce bude propagována prostřednictvím hvězdáren a kulturně-vzdělávacích institucí v příhraničních oblastech, standardními komunikačními cestami, a to jak v písemné, tak elektronické verzi. Pozvánky budou zaslány také na střední školy v obou dotčených příhraničních krajích. Počet účastníků je omezen přepravní kapacitou středně velkého autobusu. Akce je naplánována tak, že navštívíme pracoviště partnera, kde nám představí své aktivity v oblasti pozorování Slunce a jeho využití pro vzdělávací účely (především v návaznosti na připravovanou realizaci jeho projektu Slno svietí pre všetkých). Zde také nastoupí účastníci ze Slovenska a budeme pokračovat směrem do ČR.

Zde navštívíme několik praktických ukázek aplikací obnovitelných zdrojů energie, zejména Slunce. Dále navštívíme obec, která ve velké míře aktivně využívá sluneční energii v obecních projektech. Zde se v prostorách hotelu uskuteční krátký pracovní seminář zaměřený na navštívené lokality a širší možnosti využití Slunce jako fenoménu pro praktickou výuku, vzdělávání a zábavnou výuku. Ráno přejedeme do areálu žadatele se zastávkou a exkurzí v místě intenzivního využívání obnovitelných zdrojů energie pocházejících ze Slunce.

V prostorách žadatele bude představeno vybavení a především možnosti nového vzdělávacího a výukového centra, účastníci si budou moci práci v tomto centru sami vyzkoušet. Na to bude navazovat malý pracovní seminář o možnostech další spolupráce ve vzdělávání s využitím praktických ukázek a pozorování Slunce.

 

Přeshraniční fotografická soutěž - Společně se Sluncem

Aktivita zaměřená na prohloubení přeshraniční spolupráce a především kontaktů na úrovni jednotlivých občanů s obdobnými zájmy. Přeshraniční soutěž výhradně digitálních snímků (případně jejich sérií) s tématikou „Společně se Sluncem“ bude vyhlášena ve dvou kategoriích.

Sluneční halo na Kysucách.K soutěži budou zpracovány návody a metodiky, jak pracovat s digitálními fotoaparáty na mobilních telefonech, jak zpracovávat snímky, jak je upravovat, publikovat apod.

Hlavním dokumentem bude vyhlášení soutěže a podmínek soutěže, které budou k dispozici v úplném znění na webových stránkách projektu. Ve stručné podobě budou k dispozici i v tištěné podobě (ve výše zmíněném letáčku).

Úspěšní soutěžící (prvních 10 míst v každé kategorii a tématu) budou osloveni s nabídkou účasti na jednodenním, závěrečném soustředění účastníků fotografické soutěže. Akce se uskuteční v areálu žadatele a předpokládáme účast cca 30 osob. Součástí programu budou i odborné přednášky a krátké ukázky, a především příležitost ke vzájemnému setkávání, poznávání a navazování kontaktů.

Web projektu se stane místem publikování vítězných prací včetně stručných informací o autorech, případně s kontakty pro možnost vzájemné výměny zkušeností a spolupráci.

Podrobnosti k soutěži jsou již zveřejněny.
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.