8.-10. 11. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III - SLUNEČNÍ AKTIVITA

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline, pracoviště Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste pořádají ve dnech 8. až 10. listopadu 2013 vzdělávací workshop

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných akcí již zaměřen výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat. Teoretická příprava bude probíhat hromadně formou workshopu a praktik.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

 

POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ - SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

8. – 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí

 

Milí přátelé,

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině, pracoviště Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste, pořádá ve dnech 8. až 10. listopadu 2013 závěrečný mimořádný vzdělávací workshop SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ – III, určený studentům středních a vysokých škol, žákům nejvyšších ročníků základních škol a všem vážným zájemcům o problematiku.

Náplň workshopu bude zaměřena na vážnější zájemce o projevy sluneční aktivity (s důrazem na sluneční skvrny), sluneční fyziku a metody pozorování a zpracování napozorovaných dat. Praktická část bude zaměřena na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace.

V případě příznivého počasí bude mít každý z účastníků možnost pořídit si vlastní pozorování aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastních preferencí). Bude k dispozici nejen detailní dalekohled pro pozorování ve spektrální čáře vodíku (H-alfa – 656,3 nm), ale také v čáře Ca II K vápníku (393 nm). Ve stejných vlnových délkách bude možné získat také pozorování systémem synoptických dalekohledů na pozorovací plošině. Pozorování i zpracování dat bude probíhat za přítomnosti a asistence odborných lektorů.

Teoretickou část odborně povedou RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc. a Mgr. Michal Švanda, Ph.D., oba pracovníci  Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. v Ondřejově.

Díky podpoře Fondu mikroprojektů máme možnost uhradit prvním 12 přihlášeným osobám nocleh v ubytovně hvězdárny a zajistit a uhradit stravu v průběhu workshopu. Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se prosím včas, tj. do 5. listopadu 2013!

Na setkání s Vámi se těší

 

Ing. Libor Lenža, ředitel

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje

 

Příhlášky ke stažení na konci stránky.

 

Plánovaný program workshopu „Slunce a jeho pozorování – III“

Pátek 8. listopadu 2013

16:30 – 17:00 Prezence účastníků, ubytování
17:00 – 17:15 Úvodní slovo organizátorů, organizační pokyny a program Libor Lenža
17:15 – 18:15 Slunce jako hvězda IMichal Švanda
18:15 – 19:30 Večeře
19:30 – 21:00 Slunce jako hvězda II Michal Švanda
21:00 – 22:00 Sluneční dynamikaMichal Švanda

Sobota 9. listopadu 2013

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 10:30 Slunce a Sluneční soustavaMichal Švanda
10:30 – 12:30 Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:30 Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová
14:30 – 15:30 Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky Michal Švanda
15:30 – 16:30 Praktická pozorování, zpracování dat Jiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová
16:30 – 18:00 Sluneční skvrny od A do Z Michal Sobotka
18:00 – 19:00 Večeře
19:00 – 20:30 Jemná struktura slunečních skvrnMichal Sobotka
20:30 – 22:00 Zpracování napozorovaných datJiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová

Neděle 10. listopadu 2013

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 10:30 Pozorování Slunce s vysokým rozlišenímMichal Sobotka
10:30 – 12:00 Velké sluneční dalekohledyMichal Sobotka
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová

Změny v programu vyhrazeny! V případě nepříznivého počasí bude více prostoru věnováno teoretické části a problematice zpracování, kalibrace a interpretace dat z dostupných pozorování.

 
Podrobné informace k teoretickému bloku Slunce, sluneční aktivita, sluneční skvrny

Přednáší: Mgr. Michal Švanda, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v Ondřejově a Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze
  1. Slunce jako hvězda – nitro Slunce, atmosféra, modely, vývoj Slunce. Helioseismologie. Srovnání Slunce s jinými hvězdami.
  2. Sluneční dynamika – konvekce, rotace Slunce, velkorozměrové pohyby, principy slunečního dynama.
  3. Slunce a Sluneční soustava – sluneční vítr, heliosféra, kosmické počasí, klimatické efekty Slunce.
  4. Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky – stručný přehled novinek ze sluneční fyziky.
 
Přednáší: RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v Ondřejově
  1. Sluneční skvrny od A do Z – Historie pozorování, výskyt během slunečního cyklu, proč vznikají a jak se vyvíjejí, typické vlastnosti skvrn (teplota, magnetické pole), Wilsonova deprese, pohyby ve skvrnách a kolem nich.
  2. Jemná struktura slunečních skvrn – umbra: umbrální jádra, umbrální body, magnetické pole a rychlosti; penumbra: penumbrální vlákna, penumbrální zrna, magnetické pole a rychlosti; světelné mosty: tvar, struktura, vznik a zánik, magnetické pole a rychlosti.
  3. Pozorování Slunce s vysokým rozlišením – co nám kazí vysoké úhlové rozlišení (přístroj, atmosféra), korekce obrazu během pozorování, zpracování a rekonstrukce obrazu, měření magnetických polí a rychlostí.
  4. Velké sluneční dalekohledy – typy a konstrukce, klasika 20. století, dalekohledy nové generace (GREGOR, NST, ATST, EST), postfokální přístroje (spektrografy, filtry)..

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Workshop se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., ulice Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, ve dnech 8. – 10. listopadu 2013.

Ubytování

Pro včas přihlášené účastníky zajišťujeme a hradíme ubytování v ubytovně Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. (turistická ubytovna, 2 pokoje s 12 a 8 lůžky). Úhradu z rozpočtu projektu můžeme provést prvním 12 přihlášeným účastníkům.

Stravování

Pro prvních 12 přihlášených účastníků zajišťujeme a hradíme také stravování (snídaně, oběd, večeře). Stravování bude zajištěno hromadně formou jednotného menu v některé vhodné restauraci ve Valašském Meziříčí. Pokud máte nestandardní požadavky na stravu (např. vegetariánská strava apod.), prosím sdělte nám to.

Doporučení pro účastníky

S ohledem na zaměření a cíl workshopu velmi doporučujeme vzít si vlastní notebook pro instalaci programu na zpracování snímků projevů sluneční aktivity přes CCD kamery i některé praktické části získávání a zpracování dat z internetu. Dále kalkulačku, psací potřeby, poznámkový blok.
Vezměte si sebou také přezůvky.

Vážné zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky na adresu pořadatele. Přihlášky prosím odešlete do 5. listopadu 2013!

Kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Telefon: ++420 571 611 928    Fax: ++420 571 611 528
Kontakt na projektový tým:    libor.lenza@astrovm.cz
Přihlášky na workshop:         asistentka@astrovm.cz
 

Soubory ke stažení

Kompletní pozvánka s programem a přihláškou (pdf; 540 kb)

Samostatná přihláška (pdf; 268 kb)

Samostatná přihláška v editovatelné formě (doc; 165 kb)

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?