8.-10. 11. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III - SLUNEČNÍ AKTIVITA

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline, pracoviště Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste pořádají ve dnech 8. až 10. listopadu 2013 vzdělávací workshop

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných akcí již zaměřen výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat. Teoretická příprava bude probíhat hromadně formou workshopu a praktik.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

 

POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ - SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

8. – 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí

 

Milí přátelé,

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině, pracoviště Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste, pořádá ve dnech 8. až 10. listopadu 2013 závěrečný mimořádný vzdělávací workshop SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ – III, určený studentům středních a vysokých škol, žákům nejvyšších ročníků základních škol a všem vážným zájemcům o problematiku.

Náplň workshopu bude zaměřena na vážnější zájemce o projevy sluneční aktivity (s důrazem na sluneční skvrny), sluneční fyziku a metody pozorování a zpracování napozorovaných dat. Praktická část bude zaměřena na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace.

V případě příznivého počasí bude mít každý z účastníků možnost pořídit si vlastní pozorování aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastních preferencí). Bude k dispozici nejen detailní dalekohled pro pozorování ve spektrální čáře vodíku (H-alfa – 656,3 nm), ale také v čáře Ca II K vápníku (393 nm). Ve stejných vlnových délkách bude možné získat také pozorování systémem synoptických dalekohledů na pozorovací plošině. Pozorování i zpracování dat bude probíhat za přítomnosti a asistence odborných lektorů.

Teoretickou část odborně povedou RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc. a Mgr. Michal Švanda, Ph.D., oba pracovníci  Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. v Ondřejově.

Díky podpoře Fondu mikroprojektů máme možnost uhradit prvním 12 přihlášeným osobám nocleh v ubytovně hvězdárny a zajistit a uhradit stravu v průběhu workshopu. Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se prosím včas, tj. do 5. listopadu 2013!

Na setkání s Vámi se těší

 

Ing. Libor Lenža, ředitel

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje

 

Příhlášky ke stažení na konci stránky.

 

Plánovaný program workshopu „Slunce a jeho pozorování – III“

Pátek 8. listopadu 2013

16:30 – 17:00 Prezence účastníků, ubytování
17:00 – 17:15 Úvodní slovo organizátorů, organizační pokyny a program Libor Lenža
17:15 – 18:15 Slunce jako hvězda IMichal Švanda
18:15 – 19:30 Večeře
19:30 – 21:00 Slunce jako hvězda II Michal Švanda
21:00 – 22:00 Sluneční dynamikaMichal Švanda

Sobota 9. listopadu 2013

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 10:30 Slunce a Sluneční soustavaMichal Švanda
10:30 – 12:30 Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:30 Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová
14:30 – 15:30 Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky Michal Švanda
15:30 – 16:30 Praktická pozorování, zpracování dat Jiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová
16:30 – 18:00 Sluneční skvrny od A do Z Michal Sobotka
18:00 – 19:00 Večeře
19:00 – 20:30 Jemná struktura slunečních skvrnMichal Sobotka
20:30 – 22:00 Zpracování napozorovaných datJiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová

Neděle 10. listopadu 2013

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 10:30 Pozorování Slunce s vysokým rozlišenímMichal Sobotka
10:30 – 12:00 Velké sluneční dalekohledyMichal Sobotka
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža, Martina Exnerová

Změny v programu vyhrazeny! V případě nepříznivého počasí bude více prostoru věnováno teoretické části a problematice zpracování, kalibrace a interpretace dat z dostupných pozorování.

 
Podrobné informace k teoretickému bloku Slunce, sluneční aktivita, sluneční skvrny

Přednáší: Mgr. Michal Švanda, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v Ondřejově a Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze
  1. Slunce jako hvězda – nitro Slunce, atmosféra, modely, vývoj Slunce. Helioseismologie. Srovnání Slunce s jinými hvězdami.
  2. Sluneční dynamika – konvekce, rotace Slunce, velkorozměrové pohyby, principy slunečního dynama.
  3. Slunce a Sluneční soustava – sluneční vítr, heliosféra, kosmické počasí, klimatické efekty Slunce.
  4. Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky – stručný přehled novinek ze sluneční fyziky.
 
Přednáší: RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v Ondřejově
  1. Sluneční skvrny od A do Z – Historie pozorování, výskyt během slunečního cyklu, proč vznikají a jak se vyvíjejí, typické vlastnosti skvrn (teplota, magnetické pole), Wilsonova deprese, pohyby ve skvrnách a kolem nich.
  2. Jemná struktura slunečních skvrn – umbra: umbrální jádra, umbrální body, magnetické pole a rychlosti; penumbra: penumbrální vlákna, penumbrální zrna, magnetické pole a rychlosti; světelné mosty: tvar, struktura, vznik a zánik, magnetické pole a rychlosti.
  3. Pozorování Slunce s vysokým rozlišením – co nám kazí vysoké úhlové rozlišení (přístroj, atmosféra), korekce obrazu během pozorování, zpracování a rekonstrukce obrazu, měření magnetických polí a rychlostí.
  4. Velké sluneční dalekohledy – typy a konstrukce, klasika 20. století, dalekohledy nové generace (GREGOR, NST, ATST, EST), postfokální přístroje (spektrografy, filtry)..

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Workshop se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., ulice Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, ve dnech 8. – 10. listopadu 2013.

Ubytování

Pro včas přihlášené účastníky zajišťujeme a hradíme ubytování v ubytovně Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. (turistická ubytovna, 2 pokoje s 12 a 8 lůžky). Úhradu z rozpočtu projektu můžeme provést prvním 12 přihlášeným účastníkům.

Stravování

Pro prvních 12 přihlášených účastníků zajišťujeme a hradíme také stravování (snídaně, oběd, večeře). Stravování bude zajištěno hromadně formou jednotného menu v některé vhodné restauraci ve Valašském Meziříčí. Pokud máte nestandardní požadavky na stravu (např. vegetariánská strava apod.), prosím sdělte nám to.

Doporučení pro účastníky

S ohledem na zaměření a cíl workshopu velmi doporučujeme vzít si vlastní notebook pro instalaci programu na zpracování snímků projevů sluneční aktivity přes CCD kamery i některé praktické části získávání a zpracování dat z internetu. Dále kalkulačku, psací potřeby, poznámkový blok.
Vezměte si sebou také přezůvky.

Vážné zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky na adresu pořadatele. Přihlášky prosím odešlete do 5. listopadu 2013!

Kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Telefon: ++420 571 611 928    Fax: ++420 571 611 528
Kontakt na projektový tým:    libor.lenza@astrovm.cz
Přihlášky na workshop:         asistentka@astrovm.cz
 

Soubory ke stažení

Kompletní pozvánka s programem a přihláškou (pdf; 540 kb)

Samostatná přihláška (pdf; 268 kb)

Samostatná přihláška v editovatelné formě (doc; 165 kb)

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.