Chromosféra aktuálně

Chromosféra [vs] je jednou z vrstev sluneční atmosféry, ve které můžeme pozorovat velmi zajímavé útvary a projevy sluneční aktivity. Chromosférickou aktivitu Slunce monitoruje celosvětová síť observatoří (např. GONG [vs]), ale i některé další sluneční observatoře.

Pozorování pozemních observatoří je omezeno dobou kdy je Slunce nad obzorem a také počasím. Zde nabízíme několik alternativních informačních zdrojů a přístupných online pozorování. Pro zjištění aktuální situace chromosférické aktivity je nutné vybrat si správný odkaz (kde je Slunce nad obzorem a kde se pozoruje).

RYCHLÉ ODKAZY

Kanzelhöhe observatory

BBSO

GONG

SDO

PRO OBNOVENÍ ZOBRAZENÝCH DAT AKTUALIZUJTE STRÁNKU!

 

Snímky chromosféry - observatoř KANZELHÖHE OBSERVATORY

Online snímky sluneční chromosféry  - KANZELHÖHE OBSERVATORY for Solar and Environmental Research

Observatoř Kanzelhöhe je jedinou observatoří v Rakousku. S ohledem na to je přidružena k Fyzikálnímu institutu Univerzity Karla-Franze v Grazu (Institute of Physics at the Karl-Franzens University Graz) k oddělení geofyziky, astrofyziky a meteorologie. Jejím úkolem jsou systematická pozorování Slunce a klimatu a také vývoj přístrojů.

Mimo jiné provozuje patrolní online pozorování sluneční chromosféry, fotosféry a pořizuje snímky v čáře vápníku.

ONLINE MONITORING na zdrojové stránce.
Zpět na Rychlé odkazy         KANZELHÖHE OBSERVATORY for Solar and Environmental Research

 

Snímky chromosféry - observatoř Big Bear Solar Observatory (USA)

Aktuální snímek chromosféry z observatoře Big Bear Solar Observatory.

Big Bear Solar Observatory (BBSO) je velká sluneční observatoř na severní straně Velkého medvědího jezera (Big Bear Lake) v San Bernardino Mountains jihozápadně od města San Bernardino v Kalifornii (USA), přibližně 120 km východně od centra Los Angeles.

Používané dalekohledy a přístroje jsou vyvinuty a využívány pro specifické studie projevů aktivity naší nejbližší hvězdy - Slunce. Observatoř je zapojena do celé řady národních i celosvětových projektů a programů. My s díky přebíráme aktuální snímky chromosféry.

ONLINE MONITORING na zdrojové stránce.
Zpět na Rychlé odkazy        Snímky chromosféry – celý disk z BBSO.

 

Snímky chromosféry - sít GONG

Odkaz na hlavní web sítě GONG - chromosféra

Odkaz na aktuální přehledové snímky sluneční chromosféry ve spektrální čáře H-alfa z celosvětové sítě GONG [vs].

GONG [vs] (Global Oscillation Network Group) je skupina 6 pečlivě vybraných observatoří, které jsou rozmístěny podél zeměkoule tak, aby společnými silami mohly provádět denní pozorování Slunce a projevů jeho aktivity, včetně velmi přesných měření slunečních oscilací. Pozice observatoří jsou vybrány tak, aby si sluneční pozorování postupně „předávaly“ a aby dohromady nepřetržitě pokryly pozorováními celých 24 hodin denně.

ONLINE MONITORING - odkaz na Monitorovací síť H-alfa (H Alpha Network Monitor), kam dodává data všech 6 observatoří.

Zpět na Rychlé odkazy

Poznámka: Chcete-li si zvětšit náhledové obrázky na uvedeném odkazu, klikněte na symbol lupy se znaménkem "+" pod daným obrázkem.

 

Snímek Slunce v čáře 160 nm SDO/AIA

Snímek Slunce v čáře 160 nm ze sondy SDO/AIA.

Tento kanál (stejně jako AIA 1700) přístroje nám ukazuje pavučině podobné struktury jasnějších oblastí, které ukazují na místa větší koncentrace siločár magnetického pole. Tato místa obvykle najdeme v blízkosti slunečních skvrn a aktivních oblastí. Malé tmavé oblasti ukazují místa s ještě silnějším magnetickým polem (obvykle sluneční skvrny).  

Co pozorujeme: přechodovou oblast a vrchní část fotosféry
Vlnová délka: 160 nm (tedy 0,00000016 m) – blízká ultrafialová oblast
Záření základního iontu: třikrát ionizovaný uhlík (C IV) a kontinuum
Charakteristické teploty: 6 000 K a 100 000 K

Odkaz na snímky ve vyšším rozlišení:    1024x1024 bodu    4096x4096 bodů     Zpět na Rychlé odkazy

Zdroj: NASA/GSFC/SDO

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.