Snímek měsíce - listopad 2013

Snímek Slunce ze dne 7. prosince 2011 složený z několika snímků pořízených v různé vlnové délce, která odpovídá různým teplotám a tedy i vrstvám ve sluneční atmosféře. Navíc bylo do snímku sluneční koróny zakresleno vypočtené modelové rozložení magnetických siločar.

Vlevo začínáme pohledem na fotosféru, označovanou jako „povrch“ Slunce. Zde teplota dosahuje necelých 6 000 °C a obvykle zde můžeme pozorovat sluneční skvrny.

Další část snímku ukazuje přechodovou vrstvu, oblast mezi relativně chladnou chromosférou a horkou korónou. Teplota zde dosahuje kolem 1 miliónu °C a pozorujeme zde extrémně ultrafialové oblasti spektra. Aktivní oblasti se zde projevují jako jasnější oblasti.

Dále plynule přecházíme do levé, kompozitní části snímku, kombinující tři vlnové délky odpovídající teplotám kolem 2 miliónu °C. V tomto kompozitním snímku jsou zobrazeny struktury magnetického pole vypočteny na základě fyzikálně-matematického modelu. Siločáry magnetického pole jsou částečně viditelné v UV oblasti spektra díky hmotě v nich obsažené. Siločáry magnetického pole vycházejí z aktivních oblastí, klenou se vysoko v koróně a vrací se zpět do aktivních oblastí (skupin slunečních skvrn).

Kdo tvrdí, že je Slunce nudné?

 

Zdroj: http://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/main/item/117

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.