Výkladový slovníček

Pro lepší pochopení článků a informací nejen na těchto webových stránkách se budeme snažit postupně doplňovat tento skromný výkladový slovník pojmů a termínů z oblasti sluneční fyziky, pozorování Slunce, vztahů Slunce-Země apod.

Pokud nám chcete pomoci svými připomínkami, radami či dokonce prací na rozšiřování a zpřesňování tohoto slovníku, ozvěte se, budeme velmi rádi. Kontakt na nás redakce@pozorovanislunce.eu.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W Y Z

A

absorpce

ACE - The Advanced Composition Explorer

adaptivní optika

aktivní délka

aktivní oblast

aktivní optika

aktivní protuberance

alfa efekt

Alfvénovy vlny

B

Bailyho perly

Balmerova série

Bartelsova rotace

Beckovo číslo

bleskové spektrum

bílá erupce

bílá koróna

C

Ca II K

Cardiffská klasifikace protuberancí

Carringtonova rotace

celostat

CME

CORONAS - The Complex ORbital near earth Observations of the Solar Activity

Curyšská klasifikace skvrn

cyklus sluneční aktivity

D

De Jagerova klasifikace protuberancí

denní variace

diferenciální rotace

difrakce

dopplerometr

Dopplerův jev

dopplerovská tomografie

dvouvláknová erupce

dynamo

E

ejekce koronální hmoty

ekliptika

ekliptikální souřadnice

elektromagnetické spektrum

Ellermanovy bomby

emise

emisní koróna/ E koróna

erupce

eruptivní protuberance

Evershedův efekt

EUV/extrémní ultrafialové záření

Exeligmos

F

fakule a fakulová pole

fibrily

filament

filtrogram

F koróna

flokule

foton

fotosféra

Fraunhoferovy čáry

G

gama záření

Genesis

GONG

G-pás

granule

granulace

geomagnetická bouře

geomagnetický element

geomagnetické souřadnice
    - dipólové/globální
    - lokální

geomagnetický index

Gleisbergův cyklus

gyrosynchrotronové záření

H

Haleovy zákony

Haleův cyklus

heliografické souřadnice

helioseizmologie

heliomagnetická neutrální (nulová) vrstva

helipauza

Helios 1 a 2

heliosféra

heliostat

Herschelův hranol

Hinode

CH

chromosféra

chromosférická síť

chromosférická erupce

chvostová skvrna

I

infračervený triplet Ca II

intermediální polar

Inex

ISSE - Internetional Sun-Earth Explorer

J

jádro erupce

jasné body

jasný prsten

Joyův zákon

K

kelvin

K index

K koróna

klasifikační hodnota/index (CV)

klidná protuberance

konvekce

konvektivní zóna

kontinuum

koróna

koronální díra

koronální dutina

koronální index

koronální kondenzace

koronální déšť

koronální paprsky

koronograf

kosmické záření

Kp index

K-zrna

L

Lagrangeův bod

Lyα

Lymanova série

Lyotův filtr

M

magnetická fontána

magnetická rekonexe

magnetický element

magnetické uzly

magnetokonvekce

magnetogram - magnetograf

magnotohydrodynamické vlny

magnetosféra

magnetoakustické vlny

makrospikule

Maunderovo minimum

maximum sluneční aktivity

McIntoshova klasifikace slunečních skvrn

meridiánový proud

Menzel-Evansova klasifikace protuberancí

mesogranule

mezigranulový prostor

mezispikulová oblast

mikroerupce

minimum sluneční aktivity

modifikovaný koronální index sluneční aktivity (MCI)

mohutnost erupce

monochromatické světlo

Moretonova vlna

Mount Wilson klasifikace slunečních skvrn

motýlkový diagram

 N

nárazová vlna

neutrální linie

neutrinová astronomie

Newtonova klasifikace protuberancí

O

obří buňky

okrajové ztemnění

omega efekt

OSO - Orbiting Solar Observatory

P

pás annularity

pásmový filtr

pás totality

penumbra

penumbrální vlákna

penumbrální zrna

Pettisovo číslo (SN)

Pettitova klasifikace protuberancí

Pioneer

POLAR

polární koruna - polární korun(k)a protuberancí

polarimetr

polární záře

pór

plazma

plazmosféra

poerupční smyčky

polarigram

Prognoz

protonová erupce

proton-protonový cyklus

protuberance

protuberanční číslo

přechodová vrstva

R

radiační pásy

radioastronomie

rekurentní skvrny

relativní číslo slunečních skvrn (Wolfovo číslo)

rentgenová erupce

reverzní granulace

RHESSI - The Rematy High Energy Solar Spectroscopic Imager

rigidní rotace

Rossbyho vlny

S

Saros

Saros-Inex Panorama

SDO - Solar Dynamics Observatory

seeing

Severnyho klasifikace protuberancí

siderická rotace

siderostat

S koróna

skvrnková interferometrie

Skylab

sluneční čas

sluneční jedenáctiletý cyklus

sluneční konstanta

sluneční neutrino

sluneční skvrna

sluneční vítr

SMM - Solar maximum mission

SOHO - Solar and Heliospheric Observatory

Solar A

Solar B

Solar Orbiter

SOLRAD

spektrální čára

spektroskopie

spektrofotometrie

spektropolarimetrie

spektrohelioskop

spektrum

spikule

Spörerův zákon

STEREO A/B - The Solar TErrestrial RElations Observatory

Stokesmetr

supergranulace

suberupce

světelný most

synodická rotace

Šolcův filtr

T

tachoklina

T koróna

TRACE - Transition Region and Coronal Explorer

tepelná erupce

turet

termojaderná reakce

Triáda

Tritos

U

umbra

umbrální bod

umbrální výbuchy

Ulysses

V

Van Allenovy pásy

Völkerova klasifikace protuberancí

Výron koronální hmoty

W

Wilsonův efekt

WIND

Wolfovo číslo (relativní číslo slunečních skvrn)

WMAP

Y

Yohkoh

Z

zářivá vrstva

zatmění Slunce
   - částečné
   - hybridní
   - prstencové
   - úplné

Zirinova klasifikace protuberancí

 

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?